Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 200
Bruksnummer: 117
Seksjonsnummer: 5
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1504 - ÅLESUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 1223 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kr 1.223,- pr mnd. Felleskostnadene inkluderer byggforsikring, strøm i fellesareal og kommunale avgifter Sørlig fasadevegg er fornyet i 2018. Kostnaden blir fordelt på seksjonene i sameiet. Det er estimert ca. 80.000 til seksjon 5. Selger dekker denne kostnaden.
Areal
BRA/P-rom: 50 m2/50 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
P-automater og soneparkering i området.
Eiendom
Tomteareal er 394 m2 eiet tomt.
Byggeår
1913
Innhold
Leiligheten er beliggende i 2.etasje og inneholder følgende: Primærareal: Entré/ gang, bad/wc/ vaskerom, stue, kjøkken og soverom. Leiligheten har bod i felles kjelleretasje.
Adkomst
Det vil bli skiltet i regi av EiendomsMegler 1 ved fellesvisning. Se også egen kartskisse på Finn.no.
Byggemåte
En selveierleilighet plassert i 2.etasje i et boligbygg på 3 etasjer + kjeller, oppført i 1913. Hovedkonstruksjon, over grunnmur, er oppført i tre. Ytterveggene er kledd med liggende bordkledning.. Etasjeskiller av tre. Tak tekket med skifer og shingel på tilbygget. Vinduer med 2-lags isolerglass. Leiligheten har en vestvendt balkong på ca. 7.5 kvm. Denne er oppført i tre. Konklusjon takstmann: "Selveierleilighet beliggende i 2 etasje i Giskegata 33 på Aspøya rett vest for Ålesund sentrum. Nærområdet består i hovedsak av boligbygg. Leiligheten fremstår med kurant standard, opprinnelig soverom er delt i to soverom. Det er balkong mot vest med tilkomst fra stuen. Det har vært foretatt oppgraderinger og tilbygg ved bygget i 1987. Det er foretatt en del fornyinger ved leiligheten i senere tid, dette er: Det er montert ny kjøkkeninnredning. Leiligheten er oppusset i siste tiden med å slå sammen til et soverom. - Lagt parkett på soverommet fra 2017. - Ny Laminat på alle gulv eller. - Det er montert nytt røykløp i pipen Tomten er opparbeidet med fortau mot Giskegata og terrasse til denne boligen og felles hage i bakgården. Utifra besiktigelse- markedskunnskap og erfaring antas leiligheten å kunne omsettes for den stipulerte markedsverdien i dagens markedssituasjon. Overstående opplysninger er ihht. vedlagte låne- og verditakst.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggeår i Ålesund kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1913, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger byggegodkjente tegninger for rehabilitering og tilbygg Giskegata 33 datert 03.06.1987. Det foreligger ferdigattest ifm tilbygg og rehabilitering datert 31.10.1988.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming via varmekabler på badegulv og panelovner og vedovn på stue.
Regulering
Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av kommunedelplanens arealdel og er avsatt til bolig. Kommunedelplan kan fås ved henvendelse til megler. For området gjelder kommuneplan for boligbebyggelse - Nåværende (09.03.2017).
Vei, vann og avløp
Vei: Offentlig. Vann og avløp: Offentlig via private stikkanlegg
Skattemessig formuesverdi
Kr 414 604 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 326 733
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 5 Formål: Bolig Sameiebrøk: 52 / 449
Tinglyst dato 21.01.1988

Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om luftegrav. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 17.03.1958

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Takstmanns kommentar til areal: Rom defineres ut i fra bruken av rommet på befaringsdagen, dette uten hensyn til dagens byggeforskrift. Der det foreligger tvil vil enkelte rom defineres etter skjønn. Leilighetens planløsning er kontrollert opp mot tegningene i oversendt byggsaksmappe/ meglerpakken. Leilighetens planløsning er lik med oversendte tegninger. Det følger ferdigattest i meglerpakken. Meglers kommentar til areal: Leilighetens planløsning er kontrollert opp mot byggegodkjente tegninger datert 19.03.1987 ifbm. rehabilitering og tilbygg Giskegata 33. Det eksisterer ikke tegninger fra byggeår i kommunens arkiv. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Bygningsmassen er forsikret i IF Skadeforsikring, med polise.nr.: SP512940.6.1. Styreleder i sameiet er Camilla Vidhammer. Megler har forespurt styreleder og kasserer i sameiet om det foreligger vedtekter og har fått tilsendt et forslag til vedtekter. Henviser herunder til eierseksjonslovens normalbestemmelser. Megler har forespurt styreleder og kasserer i sameiet om å få tilsendt opplysninger om sameiets økonomi. Opplysningene tilsendes i begynnelsen av 2019. Selger opplyser at leiligheten kan om ønskelig selges fullt møblert. Elektronikk medfølger ikke.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 24.04.2018 av takstmann Halvard Godø
Boligens låneverdi: 1500000
Boligens takstverdi: 1650000
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Nytt dusjkabinett fra 2018. 2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? Pipe ble reparert i mai 2017. 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Noen sprekken i veggen på sørveggen - reparer av fagperson i sommer 2018. 7. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen? Litt fuktighet i kjelleren. 8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år? Fasadrenovering og utskifting av vinduer på sørveggen i 2018. 8.2. Er arbeidet utført av faglært? Bjerknes bygg AS, sommer 2018 18. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag? Er ikke invilert i tvister. 19. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt husleie / økte fellesutgifter? Planlagt fornyelse av den sørlige fasadevegen til 2018. Kostnad delt inn i alle leiligheter i bygningen, en del av denne leiligheten er estimert til ca 50 -60 tusen.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 06.01.2019 - Verdi- og lånetakst datert 21.12.2018 - Regulerings- og kommuneplan med tegnforklaring - Kartusnitt med tegnforklaring - Byggegodkjentetegninger datert 02.06.1987 - Ferdigattest for boligbygg - tilbygg og rehabilitering datert 31.10.1988 - Seksjoneringsbegjæring datert 01.06.1988 - Festekontrakt datert 20.11.2018 - Forslag til vedtekter - Energiattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Håvard Malm Eiendomsmegler

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Det er kun en bruksenhet i boligen.
  Radon
  Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
  Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

  Vedlegg

  Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

  Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


  Trenger du boliglån?

  I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.