Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 200
Bruksnummer: 471
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1504 - ÅLESUND
Borettslag-navn: Steinvågvegen 21 bBorettslag-orgnummer: 955351924
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4128 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnadene fordeles på følgende poster: - Andel felleskostnader kr 3.159,- Herunder: Kommunale avgifter, diverse honorar, felles bygningsforsikring, felles drift og vedlikehold, kontigenter, felles energi/fyring, kabel-/TV-anlegg og andre driftskostnader. - Renter u IN ordn. II kr 969,- I forbindelse med utviding og innglassing av verandaene, ble det av årsmøtet vedtatt at felleskostnadene skal økes med 5% årlig. Økningen skal skje fra januar hvert år.
Borettslagets fellesgjeld

Lånebetingelser: Lånenr: * HANBAN-94897057004 Type: A Restsaldo: 14.500.000,- Restløpetid: 28 år Term pr. år: 12 Avdr.frihet til og med: 01.04.2026 Type rente: Flyt Rente: 1,99% Fellesgjelden er avdragsfri. Det er estimert at husleien vil øke med 1767,- kr i 2026 når avdragsfri periode er over.
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 Ñ tolvÑ måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
ÅBO
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 47 m2/64 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
-1
Parkering
Parkering i gate etter gjeldene regler.
Eiendom
Tomteareal er 916 m2 eiet tomt.
Byggeår
1968
Innhold
Leiligheten er beliggende i underetasjen og inneholder følgende: Primærareal: Entré/gang, stue, kjøkken, bad og soverom. Sekundærareal: Innglasset balkong. Leiligheten disponerer oggså 3 stk boder (to i kjeller og en på loft).
Standard
Entré/gang Laminat på gulv, tapeter/malte flater på vegger og hvite flater i himling Stue Laminat på gulv, tapeter/malte flater på vegger og hvite flater i himling Peisovn på stue. Skyvedørsgarderobe. Kjøkken Laminat på gulv, tapeter/malte flater på vegger og hvite flater i himling Kjøkkeninnredning i hvit utførsel med laminat benkeplate. Utstyrt med ventilator over komfyr, opplegg for oppvaskmaskin og frittstående hvitevarer. Benkeplaten er fornyet i senere tid. Bad/ toalett/vaskerom: Flislagt bad med varmekabler i gulvet og hvite flater i himling. Rommet er utstyrt med dusjkabinett, servant, toalett og en vegghengt varmtvannsberedet. Det er opplegg for vaskemaskin på rommet. Soverom Laminat på gulv, tapeter/malte flater på vegger og hvite flater i himling Tekniske installasjoner - Sikringsskap med automatsikringer. - Porttelefon VVS installasjoner - Vannrør av kobber. - Varmtvannstank Hvitevarer overtas i den stand de var ved besiktigelse uten noen form for garanti utover eventuelt ordinær leverandørgaranti. Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste. Overstående opplysninger er Iht. vedlagt låne- og verditakst.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Fra Hellebrua i Ålesund sentrum kjør mot nord på Skipperplassen. Ta til venstre mot Nedre Strandgate/E136. Fortsett på Nedre Strandgate i ca 1 km før du svinger til høyre og inn på Skippergata. Sving til høyre og inn på Steinvågvegen, om 100 m ser du boligen på høyre side. Det vil bli skiltet i regi av EiendomsMegler 1 ved annonserte fellesvisninger.
Byggemåte
Leiligheten er beliggende i underetasjen i en boligblokk oppført i 1968. Hovedkonstruksjon er oppført i betong. Utvendig fasade er kledd med plater. Fasadevegg mot sør og endevegger er oppgradert i 2015. Pipe fra byggeår. Flatt tak, tekket med papp. Vindu med 2-lags isolerglass fraa 1994 på kjøkken og PVC vindu på stue. Leiligheter har en innglasset balkong på ca. 17 kvm fra 2015. Overstående opplysninger er Iht. vedlagt låne- og verditakst.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger innflytningstillatelse for boligblokk Steinvågvegen 21 datert 23.03.1968 På følgende betingelser: Tapet på pipe ved ovnsrør fjernes som avtalt og branndør i kjelleren gjøres selvlukkende. Igangsettingstillatelse for utvidelse av innglassede balkonger/fjerning av gamle mm datert 07.05.2015. Igangsettingstillatelse for oppføring av bosshus og levegger mot uteplass datert 20.02.97. Påført i igansettelsestillatetlsen at bosshus og levegger ikke kunne tas i bruk før brukstillaltelse eller ferdigattest var gitt. Ferdigattest er ikke omsøkt. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende manglende brukstillatelser og ferdigattest.
Oppvarming
Peisovn i stue og varmekabler på badegulv.
Regulering
Eiendommen ligger i et område avsatt til blant annet nåværende- bolig og samleivei i kommuneplanen. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Boligen ligger i et uregulert område. Dette kan bety begrensninger for utvikling/påbygging, gjenoppbygging etc.
Vei, vann og avløp
Offentlig adkomstvei. Offentlig tilknyttet vann via privat stikkledning. Nytt hovedvannrør inn til blokka og videre til alle boenheter ble ferdigstilt i 2013. Offentlig tilknyttet avløp via privat stikkledning.
Skattemessig formuesverdi
Kr 402 787 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 288 918
Andel felles formue
Kr 0
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er vedtektsbestemt 20 dagers forkjøpsrett for medlemmer i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget.
Heftelser

Best. om vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser
Tinglyst dato 04.09.1966

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Det er vedtektsfestet at kjøper skal godkjennes av styret i sameiet. Overtagelse kan ikke finne sted før godkjenning foreligger. Det er generelt ikke tillatt med dyr i borettslaget. Dyrehold må søkes styret. Styrets arbeid: - Gjennomført vedlikeholdsnøkkel ved OBOS over forventet vedlikehold over en 5-årsperiode. Utskiftning avløpsrør i 2022 med eventuell bad. - Større vedlikeholdsbeløp 2017; Caverion AS kr 20 422,-, Vidar Godø kr 52 443,-, rest rehabilitering tak Icopal Tak AS; kr 20 625,-. Borettslagets kommentarer til årsregnskapet 2017: Driftsinntektene var til sammen kr 1 370 638,- Driftskostnadene var til sammen kr 861 319,- Årets resultat var på kr 255 162, fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Borettslaget disponible midler var pr 31.12.2017 kr 1 034 753,-.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 23.04.2018 av takstmann Halvard Godø

Takstmanns konklusjon:
Konklusjon Takstmann: "2-roms leilighet i underetasje. Leiligheten har nyere stor innglasset balkong på ca 17 kvm i Steinvågvegen 21, like ved Brooklyn-broa. Gangavstand til Ålesund bysentrum med alle sentrumsfasiliteter. Leiligheten fremstår med kurant standard og det er foretatt en rekke oppussinger av overflater i senere tid. Eiendommen fikk bl.a. ny fasade og balkonger i 2015/16. For øvrig har man dagligvareforretninger og bensinstasjon i nærheten. Kort veg til buss-stopp med bussforbindelse både til sentrum og til Moasentrene. Tomten grenser mot Steinvågvegen mot nord med støpte fortauer. I bakgård mot sør er det støpt platting. Basert på den visuelle befaringen, markedskunnskap og erfaring antas eiendommen å kunne omsettes for den stipulerte markedsverdi i dagens markedssituasjon"
Boligens låneverdi: 1000000
Boligens takstverdi: 1100000
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kommentarer hentet fra selgers egenerklæringsskjema: 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Ja. Montert servantskap, wc, dusjkabinett opplegg for vaskemaskin. Røropplegg er i hodevask utskiftet, observert bruk av kobberrør og forniklet rør, avløpsnett antatt utført i pvc-rør eller lignende. 1.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja.Flisarbeid fra Fagflis, rørarbeid Trond E. Madsen og el-arbeid av E24, ifølge eier. 9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget? Ja. 12. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft, bod, tilbygg/påbygg e.l.? Ja, ny balkong.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 29.03.2019 - Verdi- og lånetakst datert 25.04.2018 - Byggtegninger - Oppstart av reguleringsplan - Inflyttningstillatelse - Igangsettingstillatelse - Energiattest - Vedtekter - Husordensregler
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Veronica Sivertsen Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Det er kun en bruksenhet i boligen. Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker.
  Radon
  Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
  Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

  Vedlegg

  Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

  Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


  Trenger du boliglån?

  I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.