Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 200
Bruksnummer: 210
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1504 - ÅLESUND
Borettslag-navn: Johs Aarflotsgate 15Borettslag-orgnummer: 956323835
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3580 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kr 3.580,- pr mnd. Felleskostnadene inkluderer Kabel-tv, kommunale avgifter, strøm i felles areal, felles lån, vedlikeholdsutgifter, vaktmestertjenester, regnskapsføring og revisjon. Felleskostnadene økte til kr 3.580,- i janauar. Dette på bakgrunn av Canal Digital. Selger betaler kr 3.780 ink leie hybel med kr 200,- pr mnd.
Borettslagets fellesgjeld

Lånebetingelser: Hele lånet forfaller til betaling hhv 2026 og 2037. Borettslaget må da enten nedbetale lånet i sin helhet (hver andel svarer for sin andel av fellesgjeld som vil forfalle til betaling) alterativt må borettslaget inngå ny avtale med bank angående ny betalingsordning for fellesgjeld. Lånet fra Husbanken har en rente på 1,6 % (siste avdrag 2026) - rest pr. i dag: kr 2 473 869. Lånet fra Sparebanken Møre har en rente på 2,15 % (siste avdrag 2037) - rest pr. i dag: kr 1 687 500.
Sikringsordning
Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsfond: Borettslag har ansvarsforsikring inkl. rettshjelpforsikring, kriminalitetsforsikring samt forsikring styreansvar. Borettslaget ved dets andelseiere kan holdes ansvarlig for andres eventuelle mislighold av felleskostnader. Dersom en andelseier ikke betaler sin andel av fellesgjeld har borettslaget 1. prioritets pant i andelen for inntil 2G (folketrygdens grunnbeløp). Ved vesentlig mislighold kan borettslaget kreve tvangssalg av andelen.
Areal
BRA/P-rom: 52 m2/49 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
2 av 4
Parkering
Parkering på felles parkeringsplass på borettslagets eiendom.
Eiendom
Tomteareal er 2 029 m2 eiet tomt.
Byggeår
1951
Innhold
Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder følgende: Primærareal: Entré, stue, kjøkken, bad og soverom. Sekundærareal: Bod I tillegg disponerer leiligheten 2 boder i felles kjeller.
Standard
Entré Det er tre-stavs parkett i eik på gulv, hvitmalt tapet på vegger og hvitmalt betongplate i himling. Stue Det er tre-stavs parkett i eik på gulv, hvitmalt tapet på vegger og hvitmalt betongplate i himling. Kjøkken Det er tre-stavs parkett i eik på gulv, hvitmalt strie på vegger og hvitmalt betongplate i himling. Kjøkkenet er innredet med slette fronter. Det er en laminat benkeplate med en nedfelt vask med 1 1/2 kum og avrenningsbrett mellom benk og overskap. Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer opplegg for oppvaskmaskin, en integrert ventilator, varmtvannsbereder og en husbrannslange. Hvitevarer medfølger i den standard de var i ved besiktigelse. Det gis ingen garanti. Bad Flis på gulv, flis i våte soner, malt strie og sokkelfliser på vegger og folierte himlingsplater i himling. Badet er innredet i en servantinnredning med folierte dører og en helstøpt servant. Det er utstyrt med en gulvmontert toalett og dusj med dusjvegg i glass. Soverom Det er tre-stavs parkett i eik på gulv, hvitmalt strie på vegger og hvitmalt betongplate i himling. Generelt om ledningsanlegget: Sikringsskap i felles trappeoppgang med automatsikringer. Tekniske installasjoner: - Periodevis avrett fra kjøkkenventilator. - Tilluft via spalteventil. - Mekanisk avtrekk. - Vannrør i kobber. - Avøpsrør i plast. - Jernsluk på bad. - Varmtvannsbereder på 70 liter fra 1997. - Husbrannslange.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Kjør til Bunnprisen mellom Ringgata og Steinvågen. Sving så til høyre inn på Steinvågvegen og følg denne i ca. 200 meter. Sving så til venstre inn på Skjervagata. Blokken ligger på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler 1 skilt i regi av annonserte fellesvisninger.
Byggemåte
Leiligheten ligger i 2. etasje i en boligblokk på 5 etasjer, og er oppført i 1951. Hovedkontruksjon, over grunnmur av betong, er oppført i betong. Utvendig fasade er kledd fasadeplater. Saltak med sperrer og takåser i tre. Taket er tekket med Decra elegance. Vinduer med 2-lags energiglass. Leiligheten har også balkong på ca. 6 kvm, bygd i 2000. Balkongen er dekket i betong med tekket med keramisk flis med rekkverk av metall. Konklusjon Takstmann: "Leiligheten fremstår med normal bruksslitasje, etter noe oppussing for ca 10 år siden. Gode utsiktsforhold mot nord og sør. Badet har noe dårlig funksjonalitet pga lite areal (ca 2m2). Rommet består av omsluttende vegger i betong. Gulvet har usikker membran, jernsluk, for lite lokalt fall til sluk og stedvis bom under gulvfliser. Det anbefales oppgradering pga direkte vannpåkjenning på overflater i brukssituasjonen. Kjøkkeninnredningen har normal bruksslitasje. Bereder i benkeskap har alder ca 21 år, med utgått anbefalt brukstid. Det anbefales fornying for å redusere risiko for vannskade. El.anlegget har automatsikringer og AMS-måler. Det er utført tilsyn for ca 3 år siden i flg. eier (ikke fremvist tilsynsrapport)."
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest for Johs Aarflots hete 15D den 19.05.1951. Det er utstedt ferdigattest for oppføring av balkonger den 02.01.2001.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming og vedovn på stue.
Regulering
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt tilt til boligbebgyggelse (nåværende) datert 09.03.2017. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Vei: Offentlig. Vann og avløp: Offentlig via private stikkanlegg.
Andel felles formue
Kr 17 717
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er vedtektsbestemt 20 dagers forkjøpsrett for medlemmer i borettslaget.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Ihht. Borettslaget: - Eier leier i dag hybelrom. Den er det borettslaget som leier ut. BORETTSLAGETS ØKONOMI Driftsinntekter Kr 1.345.263 pr 31.12.2017. Driftskostnader Kr 2.493.210 pr 31.12.2017. Årsresultat Kr 1.243.110. Resultatet viser et underskudd pr 31.12.2017. Megler kommentar til areal: Leilighetens planløsning er kontrollert opp mot byggegodkjente tegninger og ingen avvik ble bemerket.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 17.09.2018 av takstmann Even Grønningssæter
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. 10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år? Ja, vedlikehold av avløp kjøkkenvask. 10.2. Er arbeidet utført av faglært? Ja, vasken var tett, Daniel Dolmen, 2018.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 17.07.2019 - Tilstandsrapport datert 12.09.2018 - Diverse kommunal info dater 15.08.2018 - Regnskap, budsjett, årsberetning, referat fra siste generalforsamling. - Energiattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Veronica Sivertsen Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.