Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 118
Bruksnummer: 234
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1504 - ÅLESUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 210 m2/198 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Parkering i carport og på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 3
Eiendom
Tomteareal er 1 089 m2 eiet tomt.
Byggeår
1964
Innhold
Underetasje: Kjellerstue, 2 soverom, vaskerom, hall og 3 boder. 1.etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, baderom, gang og vindfang.
Adkomst
Kjør fra sentrum til Hessa. Ta første avkjørsel i rundkjøringen inn op Ytre Hessen og følg denne i ca. 800m. Fortsett inn på Stavnesvegen i ca. 100 m og boligen vil da være på din høyre hånd. Det vil bli skiltet i regi av EiendomsMegler 1 ved annonsert visning.
Byggemåte
I.hht takstmann: ''Støpte fundamenter på antatt fast grunn. Det er støpt plate på gulv i underetasjen. Gulvflater er i all hovedsak belagt med laminat. Det er montert nye varmematter i hall og begge soverom. Originale varmekabler i stue. Normale skjevheter i forhold til alder og konstruksjon. Deler av underetasje er under terreng. Slike konstruksjoner kan være utsatt for fuktgjennomtrenging fra terrenget utenfor samt kapillærsug (fukt) fra grunnen. Grunnmur er oppført i betongsteinkonstruksjoner som er pusset og malt utvendig over terreng. Utforet og platekledd innvendig. Noe synlig murpuss i vaskerom og ene boden. Formålet med drensledninger er å lede vekk overvann slik at ikke grunn og fundamenter blir unødig utsatt for fuktpåkjenninger. Drensledninger kan være av forskjellige materialer så som sementrør, tegl, plastrør og grøfter/singel. Det opplyses om at det ble lagt ny drenering og fuktsikring av grunnmur mot nord og vest i 2014. Plastrør og knotteplast. 10 cm isopor langs grunnmur. Drenering mot øst og sør er fra byggeår, trolig grøfter og singel. Fuktsikring av grunnmur mot øst og sør fra byggeår av Gudrong e.l. Yttervegger av bindingsverk fra byggeår. Yttervegger er kledd med liggende bordkledning, malt. Vinduer av treverk med 2-lags energiglass. Vinduer ble i all hovedsak utskiftet på midten av 2000-tallet. Vindu i hall i underetasje fra 2017. Det er et par vinduer i 1. etasje og et vindu i underetasje fra byggeår med koblet rammer og enkelt glass/blyvindu. Ytterdør i 1. etasje av treverk med lite glassfelt, stående panel utvendig, malt. Fra 2004. Innadslående. Ytterdør i underetasjen i moderne stil av formpresset treverk med glassfelt, Kodelås. Døren ble skiftet for ca 3 år siden. Innadslående. Verandadør i treverk med 2-lags energiglass fra ca 2004. Innvendige formpresset fyllingsdører, utskiftet senere år. En slett finerdør fra byggeår i vindfang i 1. etasje. Takkonstruksjon av tresperrer fra byggeår, synlig på kryploft. Bjelkelag er isolert, delvis gulvdekke på kryploft. Yttertak med undertak av bordtro tekket med Decra metallpanner, trolig fra begynnelsen av 2000-tallet. Takrenner, nedløp og beslag i metall, fra byggeår Vindskier av treverk, malt. Det er montert stigetrinn til pipe på taket. Innvendig trapp i treverk med tette trinn belagt med vinylbelegg, fra byggeår. Spilerekkverk i treverk. Utvendig trapp og platting i betong, fra byggeår. Terrasse mot sør og vest på ca 60 m². Terrasse mot nord på ca 60 m². Terrassen er oppført i treverk med terrassebord på gulv, rekkverk i treverk. Terrasse/veranda mot sør fra byggeår er oppført med betongdekke på gulv, understøttet med stålsøyler. Pipe fra byggeår, murstein. Pipen er pusset og malt innvendig, malt dekorstein på brannmur på stue i 1. etasje. Pusset på kryploft, heldekkende beslag over tak. Det er installert vedovn på stue i 1. etasje. Kombinert peis og oljekamin i kjellerstue. Oljekamin er frakoblet, eier opplyser om at det er usikkert om peis fungerer. Etasjeskiller av trebjelkelag. Det er i all hovedsak naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduskarmer og klaffventiler i yttervegger i boligen. Det ble lagt opp ventilasjonskanaler fra ene soverommet og hall i underetasje med tanke på balansert ventilasjon, men dette har ingen funksjon idag. Sikringskap med automatsikringer. Det opplyses om at det elektriske opplegget er delvis oppgradert i forbindelse med oppussing av boligen.''
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 28.08.1964. Igangsettingstillatelse tilbygg carport m. veranda datert den 19.12.2017. Det foreligger imidlertid verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tiltaket knyttet til igangsettingstillatelsen i følge Ålesund kommune. Byggesaken vil dermed ikke være korrekt avsluttet. Ålesund kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Oppvarming
Varmepumpe og varmekabler på baderom. Selger opplyser om at det befinner seg en oljetank på tomten. Denne er ikke nedgravd eller koblet til. Oljefyr/oljetank: I juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket, og klimaforliket innebærer et forbud mot fyring med fossil energi fra 01.01.2020. I enkelte kommuner, så skal all oljefyring fases ut innen 2020. Kommunen kan gi pålegg om at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, noe som også innebærer oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og destrueres. Enøketaten kan gi tilskudd til å fjerne fyrkjele og tilhørende oljetank, se for øvrig nettstedet www.oljefri.no for miljøvennlige alternativer til oljefyren. Kjøper av denne eiendommen gjøres derfor oppmerksom på at han som fremtidig eier av eiendommen vil være ansvarlig for eksisterende oljetank og må innrette seg etter gjeldende regler, samt det kommende forbudet, og må selv bære kostnadene i forbindelse med dette. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, LNFR og uteoppholdsareal etter reguleringsplan Hessa sør. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. I mottatt kommunepakke fra Ålesund kommune har det tidligere vært behandlet forespørsel om mulighet for utskilling av tomter i nabolaget. Megler har anmodet informasjon om status for dette, men pt. ikke mottatt svar fra Ålesund kommune
Vei, vann og avløp
Vei: Offentlig, privat vei opp til boligen. Vann og avløp: Offentlig via private stikkanlegg.
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 18.09.1963

Bestemmelse om veg
Bestemmelse om veg
Tinglyst dato 22.07.1966

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. store deler av underetasjen er opprinnelig sekundær areal, men er innredet som 2 soverom og kjellerstue. Gang, hall, bod og vindfang anvendes i dag som en stor hall. Endring fra s-rom til p-rom er et søknadspliktig tiltak. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 07.01.2019 av takstmann Roger Birkeland
Boligens låneverdi: 3600000
Boligens takstverdi: 3900000
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selger informerer om følgende forhold i sin egenerklæring:
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 18.01.19 - Tilstandsrapport datert 22.01.19 - Diverse kommunal info datert 01.19 - Byggtegninger - Ferdigattest - Energiattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Miriam Sivertsen Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 6 576

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.