Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 88
Bruksnummer: 6
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1554 - AVERØY
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 149 m2/137 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
I egen garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 2 288 m2 eiet tomt.
Byggeår
1949
Innhold
Primærrom: Kjeller: - Vaskerom - Uinnredet rom 1. etasje: - Bad - Gang m/trapp - Kjøkken - Stue - TV-stue - Trapperom - Vindfang Loftetasje: - Gang m/trapp - 2 Soverom Sekundærrom: Kjeller: - Bod Loftetasje: - 4 Kott Utvendig: Garasje (81 kvm), oppført i 2007: - Biloppstillingsplass og lagringsplass - Innredet loftetasje Hagestue (12 kvm), oppført i 2008. Naust (46 kvm), oppført i 1950.
Standard
Loft: Gang: Laminat på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Utgang til balkong og luke til loft. Soverom 1: Malt tregulv, malt tapet og malt panel på vegger og malt panel i himling. Garderobeskap, dør til kott og panelovn. Soverom 2: Laminat på gulv, malt glassfiberstrie på vegger og malt panel i himling. Garderobeskap, dør til kott og brannslukningsapparat. 1 etasje: Vindfang: Laminat på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Hattehylle og panelovn. Gang med trapp: Laminat på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Trapp til kjeller og loft. Bad: Belegg på gulv, baderomspanel på vegger og malt panel i himling. Profilert malt innredning med nedfelt servant i laminat plate, speil, belysning, toalett og kombinert massasje-dusj med kar. Panel ovn for oppvarming og vegghengt TV. Kjøkken: Laminat på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling. Profilert hvit innredning levert av Drømmekjøkken ca 2013 ifølge eier, med over og underskap, Oppvaskbenk med nedfelt oppvaskkum i laminat benkeplate, ventilator over komfyr med gass og elektrisk funksjon, oppvaskmaskin og integrert kjøleskap. Hvitevarer medfølger i den tilstand og beskaffenhet de har vært benyttet av selger. Det gis ingen garanti utover dette. Tv-stue: Laminat på gulv, malt strie og malt panel på vegger og malte plater i himling. Utgang til terrasse. Stue: Laminat på gulv, malt strie og malt panel på vegger og malte plater i himling. Vedovn og varmepumpe. Trapperom: Tregulv/trapp, panel på vegger og underside trapp i himling. Kjeller: Vaskerom: Betonggulv, malt panel og malt betong på vegger og panel i himling. Opplegg for vaskemaskin og ca 300 liters varmtvanns tank fra 2005. hovedkran for vann i sideliggende rom. Uinnredet rom: Betonggulv, umalt betong på vegger og panel i himling. Bod: Betonggulv, malt panel og malt betong på vegger og panel i himling. Hyller og sotluke.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre de tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste
Adkomst
Fra Bruhagen føler du rv. 64 mot Kårvåg frem til du kommer i Rangøykrysset. Der tar du til høyre. Deretter følger du veien i ca. 2,5 km før du igjen tar høyre inn på Våghammarveien. Du følger Våghammarveien i ca. 1 km. Der veien deler seg tar du til venstre, og der ligger eiendommen i enden. Ved fellesvisning vil det bli skiltet fra EiendomsMegler1.
Byggemåte
Fundamenter og grunnmurer av plass støpt betong som spare-mur. Oppført i bindingsverk på plass støpte grunnmurer. Liggende malt kledning på fasader. Synlige deler av grunnmur i pusset og malt utførelse. Vinduer som 2 lags isolerglass-vinduer fra mellom 1972 og 2006, hovedsakelig i malt tre utførelse. Vindu nærmest stue på kjøkken med glass fra 2002 skal i følge eier skiftes. Ytterdører og balkongdører i malt tre utførelse fra ca 2006. Plassbygd sperrekonstruksjon i saltaksform. Undertak som tre-tro, sannsynlig belagt med underlagspapp. Standard vindski-bord med 2 bord i høyden. Taket er tekket med Decra takpanner i sandstrødd stål utførelse. Renner og taknedløp av lakkert aluminium. Ihht. vedlagt takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
For bolighus og naust foreligger det ingen tegninger og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, noe som ikke er uvanlig for bygninger oppført før Plan- og bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak utført før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. Det foreligger byggegodkjente tegninger for garasje fra 2006. Ferdigattest er ikke omsøkt ifølge Averøy kommune. I de tilfeller hvor ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Averøy kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest. Grillhytte ikke bygge meldt og godkjent hos kommunen. Etablering av frittliggende grillhytte er søknadspliktig tiltak i LNF-område. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Vedovn og varmepumpe montert på stue. Elektrisk oppvarming forøvrig.
Regulering
Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i følge kommunen arealplan avsatt til LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder). Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen. Kommunens arealdelplan kan fås ved henvendelse til megler.
Vei, vann og avløp
Offentlig vann. Eiendommen har septiktank. Det er etablert avløp. Slamavskiller tømmes ved kommunal ordning. Privat vei.
Skattemessig formuesverdi
Kr 364 389 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 166 045
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Iflg. kommunen foreligger det ikke byggningstegninger på hovedhuset. Megler har derav ikke hatt mulighet til å kontrollere dagens bruk mot godkjente byggetegninger. Garasje er oppført iht vedlagt tegninger mottatt kommunen. Takstmannens konklusjon: Boligen fremstår i all hovedsak i sin opprinnelige form men er betydelig oppgradert og oppusset fra 2005 og frem til idag. Her kan nevnes at ark på sydlige fasade ble oppført i 2005. Dette året og påfølgende år ble det også utført etterisolering av vegger, skiftet flere vinduer/dører, lagt ny kledning, skiftet tak, renner og bygd terrasser. Garasje ble oppført ca 2010, samt hagestue/lysthus oppført rundt samme tid. En brukt bolig har imidlertid til stadighet behov for vedlikehold og oppgraderinger. Her kan nevnes at selv om flere vinduer er skiftet de senere år, finnes enda vinduer av noe eldre karakter hvor påkostninger bør påregnes i tiden som kommer. Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generell vurderinger og vurdering av levetid på bygningselementene. Noen bygnings elementer kan ha levetid helt ned til 20 år /(eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens andre bygnings-elementer har nesten ubegrenset levetid. TG er satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruks-slitasje er ikke kommentert. Se vedlagt takstrapport. Selger opplyser: El-peis i grillhytte og skap på vegg i stuen følger ikke med i handelen. Det samme gjelder inventar i sjøhus og garasje. Det var kontroll på EL-anlegget i desember 2017 av faglært. Se vedlagt egenerklæring. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 07.02.2018 av takstmann Arnfinn Thordarson
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet eierskifteforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 13.02.18 - Tilstandsrapport datert 20.02.18 - Situasjonskart - Skylddelingsforrenting - Energiattest - Tinglyste erklæringer
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Brynjar Skår Bergesen Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 17 871

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.