Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 52
Bruksnummer: 26
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1554 - AVERØY
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 200 m2/195 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
5.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Landbrukseiendom
Parkering
På egen tomt.
Eiendom
Tomteareal er 88 500 m2 eiet tomt.
Byggeår
1875
Innhold
Våningshus: Primærrom: Kjeller: Vaskerom, vindfang. 1. etasje: Bad kårdel, kjøkken., kjøkken kårdel., tv-stue, stue, soverom kår., trappegang, trappegang kår, vindfang 2. etasje: Bad, soverom., kino-rom/soverom, trappegang, trapperom 1, soverom 1 kår, soverom 2 kår, soverom 3 kår, trappegang kår Sekundærareal: Kjeller: Bod, snekkerbod. 2. etg.: kott 1 kår., kott 2 kår., 2 kott Kommentar areal: Kott under trapp i 1 etasjens østre del ikke fratrukket som S-rom. Naust: Byggeår antatt 1900. Brukes til oppbevaring av båt og bruk. Areal: 67 kvm bra. Naustrom 1, naust-rom 2. Driftsbygning: Byggeår antatt 1900. Tidligere benyttet til husdyrhold. Areal: 223 kvm bra. 1. etg.: Fjøsgang, ku-fjøs, sau-fjøs, stall, silorom, melk-rom, ute-do, ved-skjul, traktorgarasje 2. etg.: Høystål Kjeller: Møkkakjeller (ikke målbart areal) Kommentar areal: Bygningen er ikke nøyaktig oppmålt av undertegnede (takstmann). Oppgitte arealer og rom betegnelser kan derfor avvike fra det opprinnelige. Kjeller er ikke inspisert av undertegnede (takstmann) og kan ha målbare arealer ut over det som her er nevnt! Likeså er ikke 1 etasje inspisert og etasjehøyde målt. Arealer kan derfor være ukorrekte. Stabbur: Byggeår antatt 1900. Anvendelse: Lagring av diverse utstyr. Areal: 3 kvm bra. 1. etg.: Gang, bod 1, bod 2. Kjeller: Bod. Kommentar areal: Byggets etasjer har arealer, men rom-høyder er for lave til at disse er målbare arealer utenom gang i 1 etasje. Oppgitte arealer må betraktes som ca arealer. Sjøbu: Byggeår ca 2000 (antatt) Anvendelse: Til sjø relaterte opplevelser. Areal: 15 kvm bra. 1. etg.: Innredet rom.
Standard
Kjeller: Vindfang: Betonggulv, malt betong på vegger og malt betong i himling. Vaskerom: Betonggulv, malt betong på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Opplegg for vaskemaskin, varmtvanns tank , servant i servant-skap og hovedstenge kran. Plassbygd enkel benk. Bod 1: Betonggulv, malt betong på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Sotluke, benker, hyller og skap. Bod 2: Betonggulv, skifer og tregulv, malt betong på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Potetbinge. 1 etasje: Vindfang: Belegg på gulv, malte mdf-plater på vegger og malte plater i himling. Hyller og knagger. Trappegang: Belegg på gulv, malt tapet på vegger og malt himling mellom synlige malte åser. Garderobeskap og sikringsskap. TV-stue: Malte tregulv, malte mdf-plater på vegger og malt himling mellom synlige malte åser. Vedovn og panelovn. Stue: Belegg på gulv, malt tapet på vegger og malt himling mellom synlige malte åser. Panelovn, varmepumpe og utgang til terrasse. Kjøkken: Belegg på gulv, malte plater på vegger og malt himling mellom synlige malte åser. Eldre innredning bestående av oppvaskbenk med helt beslag, oppvaskkum og utslagsvask. Videre ventilator over komfyr, ca 3 m med overskap, høyt-skap og plass for frittstående kjøl/fryseskap. Trappegang(kår): Malte tregulv, malt tapet på vegger og malt mdf-panel mellom malte synlige åser i himling. Utgangsdør og knagger. Kjøkken (kår): Belegg på gulv, malt tapet på vegger og malt mdf-panel mellom malte synlige åser i himling. Eldre mindre innredning bestående av oppvaskbenk og helt beslag med oppvaskkum og utslagsvask. Videre skuffeseksjon, overskap og plass for frittstående kjøl/ fryse skap. På kjøkkenet er det også installert ved-ovn og varmepumpe, Soverom (kår): Malte tregulv, malte plater på vegger og malt mdf-panel mellom malte synlige åser i himling. Garderobeskap, panelovn og hyller. Bad(kår): Belegg på gulv, baderomspanel på vegger og folierte plater i himling. Servant, speil, belysning, toalett og dusjkabinett. 2 etasje: Gang: Belegg på gulv, malt tapet på vegger og malt platehimling. Kottdører og utgang til balkong. Bad: Belegg på gulv, baderomspanel på vegger og malte plater i himling. Hvit glatt innredning med nedfelt servant i laminat benkeplate, speil, belysning, toalett og badekar. Vegg-hengt stråle-ovn for oppvarming. Soverom 1: Belegg på gulv, tapet på vegger og malt platehimling. Garderobeskap og hylle. TV-stue: Teppe på gulv, malte mdf-plater på vegger og malte plater i himling. Panelovn og hyller. Trapperom til mørkeloft: Belegg på gulv, malt panel på vegger og åpent til mørkeloft i himling. Stige. Gang (kår): Lakkerte tregulv, malt tapet på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Luke til mørkeloft og kottdør. Soverom 2: Malt tregulv, tapet og malt tapet på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Garderobeskap og knagger. Soverom 3: Malt tregulv, malt tapet på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Garderobeskap og kottdør. Soverom 4: Malt tregulv, malt tapet på vegger og malte plater mellom synlige åser i himling. Garderobeskap. Utstyr til kinorom følger ikke med i handelen (lerret, prosjektor m.m.)
Hvitevarer og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre de tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste
Adkomst
Fra bomstasjonen ved Atlanterhavsveien ta til venstre mot Stavneset. Følg Futseterveien og ta til høyre hvor veien deler seg etter bedhuset. Futseterveien 188 er hus nummer 3 på høyre side etter krysset.
Byggemåte
Grunn hovedsakelig av fjell og steinmasser i følge eier. Fundamenter av plass støpt betong/ naturstein. Kjeller kun under opprinnelige del. Sannsynlig støpt ring-mur/plate på tilbygget del med tilfarergulv innvendig. Bygningen er oppført i tømmer. Til bygd del på nordlige fasade antatt oppført i tradisjonelt bindingsverk. Hovedsakelig 2 lags isolerglass-vinduer i malt tre utførelse fra 1980 tallet, men mulig også enkelte eldre vinduer observert. Vinduer i kjeller med enkle glass. Taket er tekket med Decra takpanner i sandstrødd stål utførelse.Renner og taknedløp av lakkert aluminium. Ihht. takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Averøy kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1875 før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger ikke tegninger over boligen.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming og vedfyring. 2 varmepumper.
Regulering
Eiendommen ligger i LNFR-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen. Naust (teig 2) ligger hovedsaklig i område som har status N-5(naust). Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at det er 14 da fulldyrket jord på eiendommen som gjør at det er driveplikt på jorda. P.t. er det gjort avtale om å forpakte bort jorda til Kristian Futseter de neste 10 år. Det er gjort adgang til at ny eier fritt kan disponere jorda selv hvis ønskelig.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei. Privat vann. Prvat avløp. Eiendommen er midlertidig godkjent som fritidsbolig fram til 31.08.2018. Etter denne dato endres gebyrene tilbake til satser for helårsbolig. Eiendommen har 4m3 slamavskiller, er med i slamtømmeordning. Kommunen har ikke ingen opplysninger om utslippet forøvrig.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 302 028 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 166 490
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Konklusjon fra takstmann: Bolig med kår-ende bestående av kjeller, 1 etasje og 2 etasje. Opprinnelige bolig antas å være fra 1875 og er oppført i tømmer. Kjente oppførte tilbygg til boligen er ca 1950 hvor den ble tilbygget på nordlige fasade, men det er sannsynlig utført renoveringer og andre tiltak også før denne tiden. Vestervegg virker å være oppført i plass-støpt betong, noe undertegnede mistenker er utført på samme tid som tilbygg, eller på et tidligere tidspunkt. På eiendommen er det også oppført et uthus som i dagligtale går under stabburet. Videre er det oppført en driftsbygning hvor opprinnelige bygge-år er oppgitt til ca 1900, men som også sannsynlig er påbygget og forandret noe opp gjennom tiden. Nede i strandlinjen i Løkabukta er det oppført kai med 1 en sjøbu og et naust som tilhører eiendommen. Eiendommen og bygningsmassen ligger solrikt og sentralt til nær Bremsnes i Averøy kommune. Kort vei til butikk, skole, barnehage, bensinstasjon og kommunesenteret på Bruhagen med tilhørende kommunale kontorer og fasiliteter. Kort kjøretur også til Kristiansund via Atlanterhavstunnellen. Stor eiendom av vekslende terreng og utforming. Rundt boligen er det etablert plener og beplantninger. Nord for driftsbygningen er det også anlagt en bær-hage. I forbindelse med boligen og stabburet er det etablert større og mindre terrasser for uteaktiviteter som grilling og sosialt samvær på fine dager. Gruset innkjøring med parkering på egen grunn. Øvrige deler av eiendommen er ikke besiktiget og kommentert av undertegnede da dette er en tilstandsrapport vedrørende enkelte bygninger på eiendommen og ingen landbruks-takst. Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt. Av ting som kan nevnes utført de senere år er skift av tak og takrenner i 2014. samme året ble det også skiftet kledning på vestlige fasade. Terrasse på sydlige og vestlige fasade etablert i 2015. Ny ved-ovn i tv-stue installert i 2009-10, mens varmepumper er fra 2011-12. her skal service være utført siste gang i 2016. Videre kan nevnes oppgradering av sikringsskap ca år 2009-10 og ny drenering mot nord på samme tidspunkt. Utvendige tiltak som bør påregnes i tiden som kommer er skift av vinduer, da de fleste her er fra medio 1980 tallet. Enkelte vinduer kan også være eldre enn dette. Det er i hvert fall vinduer i kjeller som har enkle glass. Også noe tiltak vedrørende kledning bør stedvis påregnes. Innvendig preges boligen noe av skjeve konstruksjoner og utidsmessige innredninger. Ellers en grei og innholdsrik bolig med potensiale og en meget sentral, men samtidig landlig, lys og trivelig beliggenhet. Kommentar fra selgers egenerklæring: - Ildsted i kjøkken og kårdel er ikke godkjent grunnet fravær av varmeabsorberende steinplater i brennkammer. - Da vi kjøpte huset i 2009 var det tilsig av vann i midtre del av kjeller fra Nord. Vi har sprengt renne langs berget på nordsiden av huset og lagt ny drenering der. Denne fungerer godt. - Nordre langvegg er noe lavere enn øvrig del av huset. Da vi la ny drenering på nordsiden jekket vi opp husveggen og kom delvis ned på berg. Vi støpte ny plate med lecamur på toppen. Vi fikk ikke hevet det tilstrekkelig slik at det ble i vater, men veggen har satt seg og siger ikke etter dette. - Har vært tilfeller av mus. - Har vært en råteflekk i gang kårdel på under en kvadrat, trolighar det stått en fryser der som har forårsaket fukt, men usikker på årsak. - Gulvbord er byttet ut og bæring under er utbedret. Ingen tegn til fukt i gulvet i dag. Det er en liten råteskade på ytterkledning ved trappinngang SØR. - Tak byttet i 2014 av Nordbohus/ Kårvåg. Terasse SØR og VEST lagt ny i 2015 - Elanlegget er delvis oppgradert. Nytt hovedintak/ 3 faset til huset, med overbelstningsvern og nytt sikringsskap. Nytt opplegg med strøm/stikk på stue ØST, Entre, stue 2.etg ØST og hovedsoverom ØST. Ny kurs for komfyr, samt stikk på yttervegg NORD: Alt utført av Lyshaug Elektro/ Kårvåg i perioden 2009-2012. - I forbindelse med ny drenering ble det fjernet gammelt kloakkrør fra toalett i 2.etg, og det ble lagt nytt ned til septik. - Det nytegnes avtale om bortleie av dyrket mark til Kristian Futseter som foretar drift av denne. Perioden er på 10 år fra juni 2018. Det gis åpning for at ny eier skal kunne forvalte dyrket mark selv dersom det er ønskelig. Kommentar til tinglyste erklæringer: Fra 1900 er det bygslet bort en nausttomt til Leite. Her er det bygd naust og dette står pr i dag. Denne tomten har nåværende eier av Leite-gården evigvarende bruksrett på så lenge naustet står og er i bruk. Det medfølger også bruksrett på vei/ sti ned til naustet gjennom min eiendom 52/26. Vedr avtale fra 1990 gjelder dette nabohuset. Her er det oppført enebolig og denne står også i dag. Eiendommen er nå. fradelt. Vedr avtale fra 2011: Vi fradelte en "plenstubb" på Østsiden av vår oppkjørsel/ gårdsveien til nabohuset(ref avtale fra 1990), da det ble en mer naturlig deling av eiendommen, samt at de ønsket seg denne tomtebiten. til plen. Våningshuset og hus for dyr/landbruk er SEFRAK- registrert. Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer som en varsling om det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før det eventuelt gis løyve til å rive, flytte eller endre bygningen.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet boligselgerforsikring .
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 15.05.18 - Tilstandsrapport datert 29.05.18 - Energiattest - Utskrift gårdskart - Tinglyste erklæringer
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Rolig
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 13 795

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.