Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 122
Bruksnummer: 53
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 111 m2/111 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
På egen tomt.
Eiendom
Tomteareal er 2 876 m2 eiet tomt.
Byggeår
1947
Innhold
Primærrom: Underetasje: Hall m/trapp, bad/ vaskerom, kjellerstue 1. etasje: Trappegang, kjøkken, stue. Loft: Trapperom, 2 soverom. På eiendommen står det et uisolert uthus på ca 15 kvm bra.
Standard
Underetasje: Gang: Flislagt gulv med varmekabler, malte mdf-plater på vegger og malt platehimling med spotter. Trapp og knagger. Kjellerstue: Laminat på gulv, tapet og malt tapet på vegger og malt platehimling med spotter. Sentral for rør i rør. Bad/vaskerom: Flislagt gulv med varmekabler, malte plater på vegger og malt platehimling med spotter. Profilert hvit innredning med heldekkende servant, toalett, dusj i nisje, opplegg for vaskemaskin. 1 etasje: Trappegang: Laminat på gulv, tapet og malte mdf-plater på vegger og plankett i himling. Utgang til terrasse, sikringsskap og trapp til loft. Kjøkken: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og plankett i himling. Profilert eik innredning levert av IKEA, med over og underskap, oppvaskbenk, ventilator over nedfelt platetopp, integrert oppvaskmaskin, innebygget stekeovn og mikro ovn. Benkeplater av stein. Hvitevarer overtas i den tilstand og beskaffenhet de har vært benyttet av selger. Det gis ingen garanti utover dette. Stue: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og plankett i himling. Loft: Trappegang: Laminat på gulv, malte mdf-plater på vegger og plankett i himling. Soverom 1: Laminat på gulv, malte mdf-plater på vegger og plankett i himling. Luke til mørkeloft. Soverom 2: Laminat på gulv, tapet og malte mdf-plater på vegger og plankett i himling. Skyvedørsgarderobe og utgang til balkong.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre de tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste
Adkomst
Fra hovedveien ta av mot Freihallen. Følg riksvei 268 videre til høyre når du møter Omsundveien. Boligen ligger på høyre sida av veien før krysset til Storbuktveien.
Byggemåte
Boligen er oppført i bindingsverk på plass-støpte murer. Vegger skal være utlektet og etterisolert av tidligere eier ca 2007. Utvendig liggende trepanel. Ny drenering 2013 med pvc rør. 2 og 3-lags isolerglass i vinduer fra 2007-2014. Tak er tekket med Decra takpanner. Ihht takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Brukstillatelse er gitt, men i flg. kommunen finnes denne ikke i deres arkiv.
Oppvarming
Varmekabler i badegulv og gang i underetasjen. Varmepumpe etablert på stue/kjøkken. Elektrisk oppvarming forøvrig.
Regulering
Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i følge kommunen arealplan avsatt til bolig. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 657 008 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 102 426
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 23.06.1939

Jordskifte
Sak nr. 4/1986 og ankesak nr. 11/2002 - Kvalvik GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 19.08.2004

Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR.70.
Tinglyst dato 02.05.1983

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Konklusjon takstmann; Enebolig med underetasje,1 etasje og loft etasje som er betydelig oppgradert de senere år. Her kan nevnes at underetasjen er betraktelig renovert fra topp til tå med blant annet nytt vvs anlegg som rør i rør system osv de senere år. Likeså er det elektriske anlegget blitt oppgradert. Yttervegger er utlektet og etterisolert før ny kledning ble montert for kun noen år tilbake. Likeså er taktekket og flere vinduer fra samme oppussingsperiode. Boligen ligger skjermet til i uregulert område i Omsundet på Frei øya. Tomten er stor og har potensiale! Kort vei til butikk, post, bensinstasjon og offentlig kommunikasjon. Kort vei også til Løkkemyra og Kristiansund sentrum med tilhørende tjenester og fasiliteter. Boligen ligger i umiddelbar nærhet til flotte turområder. Hovedsakelig lett skrånende og opparbeidet tomt ved bolig og uthus, med plen og beplantninger. Gruset innkjøring med parkering på egen tomt. Boligen fremstår som nyoppusset og normalt godt vedlikeholdt. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. Kjeller: Deler av vaskerom/ bad er opprinnelig godkjent som bod. Kjeller stue er opprinnelig godkjent som arbeidsrom og vaskerom. 1. etasje: kjøkken og stue åpnet opp. Bruksendring fra bod til rom for varig opphold er søknadspliktig. Kommentar selgers egenerklæring: Bad ble renovert i regi av forrige eier antatt 2012. Rørlegger 1 og Bygg og Kunst Michail Gacakov). For å sette inn ildsted må det installeres rør i pipe. Lagt drenering i 2013 av "Grave og sprengningsservice AS v/Alvheim" i følge forrige huseier. Gammel sprekk i mur sjekket av fagmann og stabil. Iflg forrige huseier. Observert skjeggkre, for tiden under utbedring av "Pelias". Utbedringen er en forsikringssak, og vil bli overført til neste huseier Elektriske arbeider utført av YIT 2012. Det er opplyst av forrige eier at kjeller er renovert.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 18.06.18 - Tilstandsrapport datert 23.06.18 - Energiattest - Situasjonskart - Tinglyste erklæring datert 24.06.1939
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Karen Heggset Monge Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Det er kun en bruksenhet i boligen.
  Radon
  Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
  Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 17 007

  Vedlegg

  Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

  Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


  Trenger du boliglån?

  I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.