Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 1
Bruksnummer: 75
Seksjonsnummer: 7
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3925 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Betjening av ev. andel fellesgjeld og diverse vedlikehold/drift iht. regnskap. Sameiet står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av sameiet til enhver tid. Felleskostnader inkluderer bl.a. vedlikehold, bygningsforsikring, strøm i fellesareal og kommunale avgifter. Selger opplyser at sameiet har trappevask og vaktmestertjenester gjennom KBBL inkludert i husleien. Felleskostnadene fordeles på følgende poster: Felleskostnader drift kr. 2.565,- Felleskostnader gjeld kr. 1.485,- Årsresultat pr. 31.12.17 viser et overskudd på kr. 39.737,-.
Borettslagets fellesgjeld
kr 171 992 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 18.09.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: 12122080437, DnB Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 06.12.2018: 4.3% pa. Antall terminer til innfrielse: 27 Saldo per 06.12.2018: 1 278 588 Andel av saldo pr 19.09.2019: 171 992 Første termin/første avdrag: 30.06.2012 Siste termin 31.12.2031 Av de disponible midlene er kr. 60.533,- avsatt til fremtidige vedlikeholdsoppgaver. For å benytte vedlikeholdsavsetningen må styret gjøre eget vedtak om det.
Forretningsfører
KBBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 52 m2/52 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Parkering i gate etter stedets regler. Selger opplyser at sameiet disponerer 3 parkeringsplasser som leies ut etter venteliste. Ventelisten går etter ansiennitet.
Eiendom
Tomteareal er 244 m2 eiet tomt.
Byggeår
1958
Innhold
4. etasje: Primærrom: - Gang - Bad - Kjøkken - Stue - 2 Soverom Leiligheten har 2 boder. En på loftet utenfor leiligheten og en i kjelleren.
Standard
4. ETASJE Stue: Laminat på gulv, MDF plater på vegger, og malt strie i himling. Vedovn. Soverom 1: Laminat på gulv, tapet på vegger, og malt strie i himling. Skyvedørsgarderobe. Soverom 2: Laminat på gulv, tapet på vegger, og malt strie i himling. Garderobeskap. Gang: Laminat på gulv, tapet på vegger, og malt strie i himling. Kjøkken: Laminat på gulv, MDF plater på vegger, og malt strie i himling. Kjøkkeninnredning med overskap og underskap og laminert benkeplate. Med vaskekum og ventilator. Integrert stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin. Selger opplyser at kjøl-/fryseskap (2017), hvitevarer og oppvaskmaskin medfølger salget. Bad: Flis med varmekabler på gulv, flis på vegger, og malte plater i himling. Innredning med underskap, overskap, vask, lys og speil. Dusjvegger og WC. Opplegg for vaskemaskin. Vaskemaskin medfølger salget.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Fra toppen av Kaibakken følger du Langveien nedover mot sjøen. Du tar siste avkjørsel til venstre før enden av Langveien. Da kommer du inn i Storgata. Følg veien frem til første avkjørsel til venstre. Der ser du bygget på venstre hånd. Ved fellesvisning vil det bli skiltet fra EiendomsMegler1.
Byggemåte
Blokken er oppført i mur. Vinduene i bygget er byttet i 2010.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt innflyttingstillatelse den 11.12.58. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Kristiansund kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1958, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965.
Oppvarming
Vedovn på stuen. Varmekabler i gulv på bad. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til blandet formål, beboelse, forretning, lager etc. Reguleringsplan R-007 - Kirkelandets sentrum. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 330 354 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 057 133
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 7 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1 / 7
Tinglyst dato 14.10.1993

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder at noe av veggen mellom kjøkken og stue er fjernet. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig. Takstmannens konklusjon: Leilighet med bra standard. Beliggende i sentrum i Kristiansund med diverse fasiliteter. Kort vei til skoler og butikker. Av avvik kan nevnes: Støpejernssluk på badet er en dårlig løsning som kan gi skade før eller senere. Membranen er ikke klem under klemring i sluk på badet. Kun bad og kjøkken er kontrollert. Selger opplyser: Membran er ikke i klem under klemring i sluk på badet. Badet er oppusset i 2016. Lagt nye fliser, nye møbler. 2 lags membran i dusjrommet. Det har vært skjolder ved vinduet på kjøkkenet. Det har ikke vært utslag på fukt. Målt to ganger. Det er blitt gjort elektrisk arbeid av faglært i 2017. Tak og vegger i trappeoppgang er nymalt, august 2018. Styreleder i sameiet opplyser om at badene i bygningen har nye sluker, byttet i 2013-2014. Se vedlagt egenerklæring. Felleskostnader inkluderer bl.a. vedlikehold, bygningsforsikring, strøm i fellesareal og kommunale avgifter. Selger opplyser at sameiet har trappevask og vaktmestertjenester gjennom KBBL inkludert i husleien.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 08.08.18 - Våtromstest datert 02.08.18 - Energiattest - Vedtekter - Husordensregler - Årsberetning for 2017 - Tinglyst erklæring datert 09.07.1946
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Peis / Ildsted
  • Utsikt
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen. Eventuelle leietakere må godkjennes i sameiet.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.