Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 57
Bruksnummer: 141
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1573 - SMØLA
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 144 m2/121 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Landbrukseiendom
Parkering
I egen garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 2
Eiendom
Tomteareal er 9 869 m2 eiet tomt.
Byggeår
1933
Innhold
Primærrom kjeller: - Gang Sekundærrom kjeller: - 4 Boder - Teknisk rom Primærrom 1. etasje: - Kjøkken - Gang - Hall m/trapp - Stue Sekundærrom 1. etasje: - Kott Primærrom Loft: - Bad - Gang - 4 soverom Sekundærrom Driftsbygning (ca 460 kvm BRA): - Fjøs - Melkerom - Høyloft, inkl siloer Garasje (ca 30 kvm BRA)Redskapshus (ca 104 kvm BRA)
Standard
Kjeller: Gang: Betonggulv, malt panel på vegger og malte plater i himling. Bod 1: Teppe på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling. Bod 2: Betonggulv, malt panel på vegger og mur/isolasjon i himling. Bod 3: Betonggulv, malt panel på vegger og mur/isolasjon i himling. Bod 4/vaskerom: Betonggulv, malt panel på vegger og mur/isolasjon i himling. Skyllekum og opplegg for vaskemaskin. Teknisk rom: Betonggulv, malt panel på vegger og mur/isolasjon i himling. Sikringsskap og vv-tank. 1. etasje:Vindfang: Vinyl på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Hall med trapp: Vinyl på gulv, malt strie/tapet på vegger og malte plater i himling. Stue: Laminat på gulv, malt panel på vegger og malte plater i himling. Vedovn. Kjøkken: Vinyl på gulv, malt strie/tapet på vegger og malte plater i himling. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplate med vask. Stekovn, ventilator, oppvaskmaskin, frittstående kjøleskap. Frittstående vask ved pipe. Kott: Vinyl på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling. Loft:Gang: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling. Bad: Flislagt gulv med varmekabler, baderomsplater på vegger og malte plater i himling. Servantskap med vask, speilskap og veggskap. Boblebad, vegghengt toalett og bide. Soverom 1: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling. Soverom 2: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling. Soverom 3: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst fra kommunal vei. Se karthenvisning på Finn.no. det vil bli skiltet fra EiendomsMegler1 ved annonsert fellesvisning.
Byggemåte
Bolig: Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Plate støpt på planerte masser. Støpte murer på opprinnelig del, Lecastein på påbygg fra 1977. Antatt isolerte bindingsverksvegger. Liggende kledning på hoveddelen skiftet i 2017. Stående kledning på påbygg. Et vindu på loft fra 2015. Vinduer fra 1975 på påbygg. Ulik alder på de andre vinduene. Saltakkonstruksjon med tretro. Ny takkonstruksjon på deler av huset i 2017. Påbygg har takkonstruksjon fra det var nytt i 1977. Decra takplater lagt i 2017. Stålplatetak på påbygg (Stue). Renner og nedløp nytt i 2017 på den delen som det ble skiftet tak på. Vindskibord med 2 bord i høyden. Treterrasse av bjelkelag og terrassedekke utenfor stue. Trerekkverk. Altan med dekke av asfaltpapp over inngangsparti. Garasje: Garasje med stenderyttervegger kledd med plater. Saltak med bølgeblikk. Jordgulv. Redskapshus: Støpt plate på mark. Bindingsverksvegger kledd med stålplater og trekledning. Saltak med stålplater. Driftsbygning: Bygningen er oppført med støpte fundamenter og gulv. Bindingsverksvegger med stående kledning. Saltak tekket med eternitt/stålplater. Se tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgave for utfyllende informasjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse over bygninger på eiendommen. Det finnes ingen nyere byggetegning/byggesak i arkiv hos Smøla kommune. Tegninger av bolig fra søknad om tilbygg fra 1976, tegninger av redskapshus fra 1977 og foto av fasade fra ombygging i 2018 kan fås ved henvendelse til megler og er vedlagt i salgsoppgave. I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Smøla kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Oppvarming
Varmekabler i gulv på bad. Vedovn på stue. Varmepumpe på stue. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område som i kommunens arealdel er avsatt til LNF-område.
Vei, vann og avløp
Vann: Kommunalt vann Avløp: Privat slamtank og avløp / kloakk. Vei: Eiendommen ligger ved kommunal vei.
Skattemessig formuesverdi
Kr 286 315 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 916 208
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Endring i bruk: Det er ikke samsvar mellom tegninger fra søknad om tilbygg i 1976 mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. vegger på inntegnet dagligrom er fjernet og innlemmet i stue.Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig. Kommunale avgifter: Kommunale avgifter for 2018 er på kr. 7.798,- og fordeles på følgende poster: Renovasjon kr 3.238,- Brannsyn, feiing kr 500,- Vann fastledd kr 2.375,- Vannmåler kr 437,50,- (NB! Forbruk kommer i tillegg). Slamavgift kr 1.248,- Avgifter er oppgitt pr. år inkl. mva. Dersom ikke annet avtales, faktureres kommunale avgifter i Smøla 2 ganger pr. år. Takstmanns konklusjon: Enebolig over 3 plan, i tillegg til 2 garasjer og fjøs. Beliggende landlig og flott til på Frostadheia. Opparbeidet tomt med plen og trær. Hele loftsetasje på enebolig ble pusset opp i 2017 med blant annet utvidelse av bad, og fremstår som nytt. Det er ikke opprettet drenerings spalte for vegghengt toalett i henhold til krav og av demn grunn er det satt TG 2. Plan 1 er det ikke gjort store oppgraderinger på de senere årene, men fremstår som greit vedlikeholdt. Veggkledning og tak på hoveddelene av boligen skiftet i 2017. Ny septiktank med rør lagt ned i 2017. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generelle vurderinger og vurdering av levetid på bygningselementene. Noen bygningselementer kan ha levetid helt ned til 15 år /(eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens andre bygningselementer har nesten ubegrenset levetid. TG er satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom. Selgers kommentar til egenerklæringsskjema: Bad pusset opp i 2017. Rørleggerarbeid utført av Smølabygg. Flislegging utført av Aurelius Byggservice AS. Taket ble hevet i 2017, og det ble lagt nytt Decra tak da. Utført av Aurelius Byggservice AS. Tilbakeslag av vann i sluk i kjeller. Ble ordnet i 2018. Det er skiftet septiktank og avløp fra sepotik inn til bolig, samt avløpsrør i kjeller. Skifte av septiktank ble utført av Bjøringsøy Maskinservice og arbeid med avløpsrør Smølabygg. Det foreligger boligsalgsrapport fra 2016 da nåværende eier kjøpte boligen. Egenerklæring konsesjonsfrihet: Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon iht. avtalte kjøpsbetingelser. Dersom kjøper ikke får innvilget konsesjon, står hver av partene fritt i å annullerer eller reforhandle avtalen. Ved en eventuell annulering har partene intet å kreve overfor hverandre. Kjøperen bærer alle kostnader knyttet til konsesjonssøknaden. Overtakelse og oppgjør kan ikke finne sted før konsesjon er innvilget.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 08.08.2018 - Tilstandsrapport datert 22.08.2018 - Energiattest - Situasjonskart - Tegninger
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 7 798

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.