Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 2
Bruksnummer: 41
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Borettslag-navn: Norfinn Bo & Ro borettslagBorettslag-orgnummer: 989748734
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 9070 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Betjening av andel fellesgjeld, offentlige avgifter, bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift iht. regnskap. Borettslaget står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av borettslaget til enhver tid. Felleskostnadene fordeles på følgende poster: felleskostnader drift kr 5.911,- felleskostnader gjeld kr 3.159,- Felleskostnadene inkluderer fri bruk av 4 store og flotte takterrasser. Disse er utstyrt med møbler, grill og en fantastisk utsikt over byen og havna! Det er i følge KBBL ingen planer om endringer i felleskostnader pr. 08.08.2018. Inkludert i husleien er også fiber/internett og Tv inkl 40 kanaler fra Canal Digital , vaktmestertjenester, rengjøring av fellesareal, vakthold, 24 timers skadedyrovervåkning med elektroniske feller. Tilgang til søppelcontainere ved høst og vår-rydding. Meget fine fasiliteter i fellesarealene. Ute er det en stor lekeplass for barn. Det er egen vaskeplass for bil og sykkel som er til fri bruk for beboerne. Beboerne disponerer gratis styre/ møterom på ca. 50 kvm. Her er det møterom for ca. 15 personer, 40 tommer tv, internett, kjøleskap, PC-utstyr m.m. klart til bruk. Gratis tilgang til trimrom/senter på 200kvm. Trimrommet har tv med ca. 40 kanaler fra Canal digital og internett/wifi. I tillegg til å disponere egen bod i fellesarealet samt tilgang til felles bod er det mulighet til å kjøpe ekstra bod i bod- anlegget ved behov. Mulighet til å leie/kjøpe båtplass: Ca. Kr.1.000,- for leie. Ca. Kr. 80.000,- for kjøp.
Borettslagets fellesgjeld

Lånebetingelser: Lånenummer: 15031293062, DNB Serielån, 4 terminer per år. Rentesats per 08.08.2018: 2.65% pa. Antall terminer til innfrielse: 165 Saldo per 08.08.2018: Kr. 52.022.750,- Andel av saldo: Kr. 1.450.800,- Første termin: 31.12.2009. Neste avdrag: 31.12.2029. Siste termin 30.09.2059. Det gjøres oppmerksom på at avdrag på fellesgjeld begynner å løpe fra år 2030. Beregnet felleskostnad etter avdragsfri periode er ikke oppgitt. Felleskostnadene vil øke etter avdragsfri periode.
Sikringsordning
Borettslaget har frivillig sikringsordning i Borettslagenes Sikringsordning as. Avtalen gjelder til den sies opp og det kan gjøres innen 1.desember for påfølgende år. Vilkår for hva forsikringen dekker kan fåes ved henvendelse til megler.
Forretningsfører
KBBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 97 m2/94 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Parkeringsplass i garasjeanlegg medfølger leiligheten.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 6 405 m2 eiet tomt.
Byggeår
2006
Innhold
Primærrom 4. etasje: - Bad/vaskerom - Gang, - Kjøkken - Bod - 2 soverom Primærrom 5. etasje: - Stue
Standard
4. etasje:Gang: Parkett på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling. Bod: Parkett på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling. Sikringsskap. Inntaks boks for fiber. Kjøkken: Parkett på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling. Malt profilert innredning med over- og underskap. Avtrekksvifte over komfyrplass. Opplegg for oppvaskmaskin. Porttelefon. Soverom 1: Parkett på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling. Skap. Soverom 2: Parkett på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling. Skap. Bad/vaskerom: Flislagt gulv med varmekabler, flislagte vegger og malte takplater. Malt profilert innredning med over og underskap. Heldekkende servantplate, steam dusjkabinett, badekar, vegghengt wc og opplegg vaskemaskin. Rør i rør skap. 5. etasje:Stue: Parkett på gulv, malte panelplater på vegger og malte plater i himling. Utgang til stor solrik takterrasse med utsikt over Markussundet.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst fra offentlig vei. Etter Innlandsbroen ta første til venstre og følg veien rett frem til man har passert både Dødeladen og Lossiusgården. Borettslaget ligger da på venstre side av veien. Se karthenvisning på finn.no. Det vil bli skiltet fra EiendomsMegler1 ved annonsert fellesvisning.
Byggemåte
Boligblokk i mur. Tidligere fiskeforedlingsfabrikk som ble ombygd til leiligheter i 2007. Borettslaget har gjennomgått oppussing i 2017 med bl.a. nymalt fasade, ny opparbeidet lekeplass og oppusset fellesarealer og el/ brannanlegg, jfr tilstandsrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 06.06.2008.
Oppvarming
Varmekabler i gulv på bad. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. R-244 Sjursvikveien 1, datert 15.03.2005. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 461 618 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 477 178
Andel felles formue
Kr 24 119
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er ikke vedtektsbestemt forkjøpsrett i dette borettslaget. Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning. Samtykke kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Takstmanns konklusjon: Brl-leilighet i Norfinn Bo & Ro Borettslag på Innlandet i Kristiansund. Leiligheten ligger like ved sjøen på østsiden av Innlandet med utsikt ut over Markussundet. Gangavstand til skole, barnehage, butikk og øvrige av Kristiansund sin fasiliteter. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. God adkomst fra kommunal vei. Leiligheten fremstår som godt vedlikeholdt, men det avvik som er påvist skyldes i hovedsak normal bruks slitasje. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruksslitasje er ikke kommentert. Selgers kommentarer til egenerklæringsskjema: El-kontroll utført av West Elektro i 2018.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet boligselgerforsikring .
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 21.02.2019 - Tilstandsrapport datert 16.08.18 - Energiattest - Husordensregler - Vedtekter - Årsberetning - Årsregnskap
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Heis
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen. Jfr. vedtektenes "§3-2 Bruksoverlating" kan andelseieren etter samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.