Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 132
Bruksnummer: 11
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1554 - AVERØY
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 185 m2/135 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
På egen tomt og i garasje.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 1 095 m2 eiet tomt.
Byggeår
1985
Innhold
Primærrom underetasje: - Bad/vaskerom - Hall m/trapp - Vindfang - 2 soverom Sekundærrom underetasje: - Bod - Uinnredet rom Primærrom 1. etasje: - Bad - Kjøkken - Stue - Spisestue - Trappegang - 2 soverom Primærrom loft: - Trappegang Sekundærrom loft: - Uinnredet rom - Uinnredet rom Garasje på ca 24 kvm BRA.
Standard
Underetasje:Vindfang: Belegg på gulv, malt tapet på vegger og panel i himling. Hattehylle og knagger. Hall: Belegg på gulv, tapet på vegger og panel i himling. Sikringsskap og varmepumpe. Soverom 1: Laminat på gulv, malt tapet med malt brystningspanel på vegger og malt panel i himling. Bod: Belegg på gulv, tapet på vegger og panel i himling. Hyller. Soverom 2: Belegg på gulv, malt tapet med malt brystningspanel på vegger og malt panel i himling. Garderobeskap og skap med hoved kran for vann. Bad/vaskerom: Vinyl på gulv, malt strie på vegger og panel i himling. Veggmontert servant, toalett, dusjgarnityr på vegg med fortrekksgardin og vv-tank. Videre opplegg for vaskemaskin og veggmontert vaskekar i plast. Hyller, vegghengt tørkestativ og knagger. Bod: Betonggulv, vegger som synlig pore-betong(MurLett blokk) og panel i himling. Hyller og sotluke. 1. etasje:Trappegang: Laminat på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling. Soverom 1: Laminat på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling. Garderobeskap og utgang til balkong. Soverom 2: Belegg på gulv, tapet og malt tapet på vegger og malte plater i himling. Garderobeskap og hylle. Bad: Belegg med varmekabler i gulv, våtrom-plater på vegger og malte plater i himling. Profilert hvit innredning med heldekkende servant, speil, belysning, toalett, badekar og dusjkabinett. Videre er det montert hylle med håndkleholder og medisinskap. Spisestue: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malte plater i himling. Stue: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malte plater i himling. Vedovn og utgang til terrasse. Kjøkken: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malte plater i himling. Hvitmalt profilert Sigdal innredning med over- og underskap, oppvaskbenk med nedfelt oppvaskkum i laminat benkeplate, ventilator over komfyr, oppvaskmaskin og plass for kjøl/fryseskap. Loft:Trappegang: Laminat på gulv, malte mdf-plater på vegger og malte plater i himling. Uinnredet rom 1: Spongulv, åpne konstruksjoner på vegger og åpne konstriksjoner i himling. Utgang til balkong. Uinnredet rom 2: Spongulv, åpne konstruksjoner på vegger og åpne konstriksjoner i himling.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Eiendommen er tilknyttet privat vei (tinglyst) rettighet). Fra Atlanterhavstunnelen: Følg 64/Averøyveien i ca 3,2 km. Ta 2. høyre i rundkjøringen og kjør ca 4,5 km til Bruhagen. Fortsette inn på 64 i ca 14,6 km. Fortsett inn på Tøvikveien, kjør ca 4,6 km. Fortsett inn på Kornstadveien, kjør ca 4,7 km. Sving av til høyre og kjør ca 365 m. Nasvikveien 29 ligger nå på din høyre side. Det vil bli skiltet fra EiendomsMegler1 ved annonsert fellesvisning.
Byggemåte
Fjell og steinmasser i følge eier. Oppført i bindingsverk over grunnmur av porebetongblokker (Murlettblokk). Liggende malt/beiset kledning på fasader. Pusset/slammet og malt grunnmur på synlige flater. 2-lags isolerglass-vinduer fra byggeåret i malt/ beiset tre utførelse. Nytt vindu på soverom mot vest i 1. etasje. Selvbærende A-takstoler i saltaksform. Forenklet undertak av Ranit-plater eller lignende. Std; vindski-bord i 2 høyder. Taket er tekket med betong-takstein. Renner og taknedløp i aluminium utførelse. Terrasse i tre utførelse med spaltedekke på sydlige og vestlige fasade i forbindelse med 1. etasje. Luftebalkong i samme utførelse i forbindelse med loft. På østlige fasade danner støpt dekke på garasje terrasse, som delvis er overbygget. Garasje (1985) oppført over støpt plate i MurLett-blokk og med overliggende støpt dekke. Vippeport i tre utførelse for tilkomst. Se tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgave for utfyllende informasjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 18.12.1985. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: Soverom i underetasje er ikke ferdig. Mindre gjenstående arbeider i underetasjen må sluttføres. Ferdigattest er ikke omsøkt. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest. Ferdigattest for utvidelse av veranda datert 01.11.2012 foreligger.
Oppvarming
Varmekabler i gulv på bad. Vedovn på stue. Varmepumpe under trapp mellom underetasje og 1. etasje. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.
Vei, vann og avløp
Avløp: Eiendommen har septiktank. Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei. Vann: Vannforsyning fra Indre Averøy Vannverk AL.
Skattemessig formuesverdi
Kr 524 594 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 678 701
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Boligen har innlagt fiber. Kommunale avgifter: Kommunale avgifter og gebyrer for 2018 kr. 18.009,- fordeles på følgende poster: - Vannavgift kr. 5.300,- (helårsbolig) - Renovasjon kr. 2.794,- - Feiing kr. 508,- - Slamtømming kr. 1.145,- - Eiendomsskatt kr. 8.262,- Vannforsyning fra Indre Averøy Vannverk AL. Ta kontakt for nærmere info: paesto@onlne.no Privat avløp via 3-kamret slamavskiller 4m3 til spredegrøfter på naboeiendom. Godkjent i 1984. Krav om tinglyst erklæring fra eier av berørt naboeiendom ifm spredegrøfter. Endring bruk: Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. Underetasje: Vask/sport er i dag gjort om til soverom. Vegg og dør mellom disp.rom er fjernet og rommet er innlemmet i entré. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig. Takstmanns konklusjon: Enebolig med underetasje, 1 etasje og loftetasje fra 1985 beliggende landlig til i skrånende terreng i Nasvika på Averøy. Kort kjøretur til blant annet Kårvåg hvor det er dagligvare, skole og barnehage. Kort vei også til dagligvare i Steinsgrenda som ligger øst for boligen, og ca 20 minutters kjøretur til Averøy kommune sitt kommunesenter på Bruhagen med tilhørende fasiliteter og tjenester Kort vei også derfra videre til Kristiansund via Atlanterhavstunnellen og landfast sørover via Atlanterhavsveien fra Kårvåg. Boligen ligger i vekslende natur med gode turmuligheter både på land og sjø rett utenfor inngangsdøra. Boligen fremstår i all hovedsak i sin opprinnelige form, og normalt vedlikeholdt må kunne sies å være utført opp gjennom tiden. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring, plen, beplantninger og flere frukttrær. Parkering i garasje og på egen grunn. Av ting som er utført de senere år kan nevnes utvidelse av terrasse mot vest i 2012. Samme år ble det installert varmepumpe. I 2010 ble det installert ny varmtvanns tank og i inneværende år ble det skiftet 1 stk; vindu på vestlige fasade. Selv om der er utført vedlikehold av boligen opp gjennom tiden, har en brukt bolig til stadighet behov for vedlikehold og oppgraderinger. Her kan nevnes at de fleste vinduer er fra oppføringstiden og har dermed nådd en alder på over 33 år. Påkostninger bør derfor påregnes i tiden som kommer. Andre ting som kan nevnes bør undersøkes nærmere og gjøres tiltak rundt, er indikert fukt i gulv i underetasjens hall. Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generell vurdering og vurdering av levetid på bygnings-elementene. Noen bygnings-elementer kan ha levetid helt ned til 20 år (eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens andre bygnings-elementer har nesten ubegrenset levetid. TG er satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruks-slitasje er ikke kommentert. Det opplyses at takst er utgått da det er over 6 mnd siden den ble ferdigstilt. Takstmann anbefaler ny befaring og oppdatering av taksten. Selgers kommentarer til egenerklæringsskjema: La på våtromsplater på veggene i 2008. Det har vært problemer bak huset på grunn av at grøft lenger opp i naboeiendom var dårlig. Ved kraftig regnvær kunne en se spor av vann i uinnredet bod i underetasje og garasje. Etter at eier ordnet denne grøften og sørger for at den holdes åpent er problemet løst. Slamming av mur er utført av eier selv. Fukt/ vann inn i garasje og uinnredet bod i kjeller på grunn av tett grøft på naboeiendom - se over. Påbygd terasse mot vest for 3 år siden, samt terasse ut fra loft mot sør. El tilsyn for ca 4 år siden. Walset elektro utførte arbeid på det elektriske da huset var nytt. Senere er det Bøifot som har stått for arbeid på det elektriske. Tomten er på 1 mål. Deler av hagen er på nabos eiendom etter privat avtale. Han er informert om planer for salg og er ikke uvillig til å gjøre ny avtale med fremtidig kjøper. Boligen er pt. utleid med løpende leieforhold og 2 mndr gjensidig oppsigelsesfrist. Kopi av leiekontrakt foreligger hos megler.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 10.09.2018 av takstmann Arnfinn Thordarson
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 09.03.2019 - Tilstandsrapport datert 17.09.2018 - Energiattest - Situasjonskart - Tinglyst erklæring datert 25.02.1985 - Kart kommunedelplan - Godkjente bygningstegninger - Ferdigattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Utsikt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 18 009

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.