Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 2
Bruksnummer: 29
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2033 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fellesutgiftene inkluderer vedlikehold, strøm i fellesareal og utvendig forsikring av boligen.
Areal
BRA/P-rom: 64 m2/64 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Parkering
På felles biloppstillingsplass for sameiet. Seksjonen disponerer avtalt plass.
Eiendom
Tomteareal er 322 m2 eiet tomt.
Byggeår
1896
Innhold
Primærrom: 1. etasje: Åpen kjøkken/stue løsning, 2 soverom og bad
Standard
Kjøkken: Parkett på gulv, malte plater og børstet teglstein på vegger og panel i himling. Innredning med vask, komfyr, ventilator, kombiskap kjøl/frys.Hvitevarer overtas i den stand de har vært benyttet av selger, det gis ingen garanti utover dette. Stue: Parkett på gulv, tapet, malt panel og børste teglstein på vegger og panel i himling. Bad: Flis på gulv lagt i 2012, flis på vegger og panel i himling. Servantskap, wc, dusjvegger. Opplegg for vaskemaskin. Rørskap. Mekanisk avtrekk i dusjsone. Soverom 1: Parkett på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling. Soverom 2: Parkett på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Fra Sørsundbrua tar man første til høyre nedover Heisagata, følg veien rett fram i 1,4km til gaten bytter navn til Skippergata. Leiligheten ligger i det første grønne huset som kommer opp på din vestre side. Ved fellesvisning vil det bli skilten med EiendomsMegler1.
Byggemåte
Trehusbebyggelse på 3/4 etasjer med leiligheter. Tak belgat med skiferstein. Doble vinduer.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 21.08.2017 Ferdigattest for endring fra 5 - 4 leiligheter, tilbygg og fasadeendring. Det foreligger hverken byggegodkjente tegninger eller attester fra byggeår. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Kr.sund kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1896, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965.
Oppvarming
Varmepumpe i montert i stue. Mulighet til å sette inn en vedovn. Varme i gulv på bad.
Regulering
Kommuneplan: K-201101 Kommuneplan for Kristiansund 2009-2020 Datert: 22.02.2011 Reguleringsplan: R-177 Hønebukta/Sagerbukta/Garverigata/Kapt. Bothnersgate Formål: Boliger Datert: 04.11.1986
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 402 308 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 287 386
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Utdrag selgers egenerklæring: - Sprekk i gulvflis på bad - Lagt nytt gulv 2012 grunnet løs flis - Opplysninger fra forrige eier tilsier at dette er utført av fagfolk. Dokumentasjon foreligger ikke. - Dokumentasjon ble ikke gitt ved forrige salg. - Flere taksteiner løsnet, og de som bodde i øverste etasje ble berørt av det. Dette ble utbedret. Det har ikke berørt leiligheten som skal selges eller de andre leilighetene over. - Det som er nevnt i punktet over. - Dokumentasjon foreligger ikke. Kan sannsynligvis skaffes fra styreleder i sameiet eller tidligere eier av leilighet i øverste etasje. - Det ble opplyst at det er utført av godkjent elektroinstallatør ved kjøp, men dokumentasjon foreligger ikke. - Arbeidet skal ha blitt utført av godkjente fagfolk etter år 2000, og da er det krav om samsvarserklæring. Jeg har ikke dokumentasjonen på det. - Taket kommer til å skiftes etterhvert. En stor del av fellesutgiftene går til sparing til slike formål. Sameiet planlegger renovering av tak og setter av kapital til dette. Konklusjon takstmann. Flott selveierleilighet på 1 plan beliggende på Innlandet i Kristiansund, kort vei til sundbåt og til det meste av byens fasiliteter. Utgang til 2 terrasser fra stue og soverom. 2 boder tilhører leiligheten. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Leiligheten fremstår som godt vedlikeholdt, men noen merknader på bad. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. Det er tillatt med husdyrhold i sameiet Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. - Soverom på opprinnelig tegning har blitt gjort om til ett. - Bad på opprinnelige tegninger er gjort om til soverom 2. Bod på opprinnelig tegning er gjort om til bad. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Det gjøres oppmerksom på at endring fra primærrom til sekundærrom er søknadspliktig, og det gis ingen garanti for at en slik søknad vil blir godkjent.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 12.09.2018 av takstmann Steffen Iversen
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 17.09.2018 - Tilstandsrapport datert 04.10.18 - Energiattest - Vedtekter - Situasjonskart - Seksjoneringsbegjæring datert 18.07.08
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Peis / Ildsted
  • Utsikt
  • Offentlig vann / kloakk
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 11 166

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.