Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 6
Bruksnummer: 271
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 682 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader kr. 682,- pr mnd dekker felles forsikring og vedlikehold. Seksjonseierne betaler, ifølge selger, inn felleskostnader etter sameiebrøken til felleskonto for sameiet, og beløp for forsikring blir trukket fra felleskonto den 1. i hver måned. Sameiet er ikke konstituert/formalisert med styre eller særskilte vedtekter/budsjett/regnskap/årsberetning. Det foreligger ingen skriftlig avtale vedrørende bruk av fellesareal og fakturaer betales fortløpende.
Areal
BRA/P-rom: 91 m2/84 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
På biloppstillingsplass i bakgård.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 236 m2 eiet tomt.
Byggeår
1950
Innhold
Primærrom 2. etasje: - Bad/vaskerom - Entré - Kjøkken - Stue - 2 soverom Sekundærrom 2. etasje: - 2 boder Sekundærrom kjeller: - 1 bod
Standard
Entré: Parkett på gulv, malt strie på vegger og folierte plater i himling. Garderobeskap og knagger. Soverom 1: Parkett på gulv, tapet og malt strie på vegger og malte plater i himling. Garderobeskap. Bad/vaskerom: Flislagt gulv med varmekabler, baderomspanel på vegger og folierte plater i himling. Foliebelagt innredning med heldekkende servant, speil, belysning, hylle dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin, vegghengt toalett og elektrisk håndkle stativ. Bod 1: Parkett på gulv, malt strie og malte plater på vegger og malt platehimling. Stue: Laminat på gulv, mdf-plater på vegger og folierte plater i himling. Utgang til balkong. Kjøkken: Laminat på gulv, tapet og mdf-plater på vegger og malte plater i himling. Profilert beiset eik innredning bestående av oppvaskbenk med nedfelt oppvaskkum i laminat benkeplate. Overskap, vitrineskap, underskap, integrert oppvaskmaskin, Ventilatorhette over nedfelt induksjon platetopp, innebygget steke ovn og integrert kjøl/fryseskap. Integrerte hvitevarer på kjøkken overtas i den tilstand og beskaffenhet de har vært benyttet av selger. Det gis ingen garanti ut over dette. Soverom 2: Parkett på gulv, mdf-plater på vegger og malte plater i himling. Bod 2: Tregulv, rupanel og malte plater på vegger og rupanel i himling. Hyllereoler.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Enkel adkomst fra offentlig vei. Følg RV70 inn til Kristiansund, følg Langveien og sving til venstre i på President Christies gate. Kjør ca 160 m, ta til høyre inn på Øvre Enggate. Etter ca 40 m har du Helsings gate 4 på din venstre side. Se karthenvisning på finn.no. Det vil bli skiltet fra EiendomsMegler1 ved annonsert fellesvisning.
Byggemåte
Seksjonsleilighet beliggende i 2 etasje i boligbygg inneholdende 5 seksjoner. Stående bordkledning, taket er tekket med skifer, vindeuer av 2-lags isolerglass, iht befaringsrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 17.08.1951.
Oppvarming
Vedovn på stue. Varmepumpe på kjøkken. Varmekabler i gulv på bad. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bl.a bolig, forretning, lagerlokaler, bedrifter R-007 Kirkelandets sentrum, datert 07.01.1946. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 473 100 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 513 920
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a: Det er etablert entré ved hall. Inntegnet soverom bak kjøkken er i dag i bruk som bod. Stue er mindre enn inntegnet på seksjonering, da det er etablert et soverom ved stue. Ved bad er det laget en liten bod på ca 1 kvm. Fra entré er det laget tilgang til soverom og da er en liten del av badet brukt for å sette inn dør til soverom. Badet er litt mindre enn på tidligere tegninger. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Takstmanns konklusjon: Sentralt beliggende seksjonsleilighet som fremstår som lys, trivelig og normalt godt vedlikeholdt. Leiligheten ligger i 2. etasje og består av entre, kjøkken, stue, bad/vaskerom, 2 soverom og en mindre og en større bod foruten 1 bod i kjeller. Leiligheten har dørtelefon og det er kun gåavstand til de fleste av byens fasiliteter og tjenester. Det er mulighet for parkering i bakgården men noe rokkering må til for at innerste bil kan kjøre ut. Selgers kommentarer til egenerklæringsskjema: Det er utført arbeid på bad siste år, før selger kjøpte leiligheten. Selger fikk en våtromstest, som var foretatt etter at badet var oppusset for ca 9 år siden. Selger har ingen opplysninger om arbeidet er utført av faglært og har ingen dokumentasjon på det utførte arbeidet. Utført El-kontroll av NEAS for ca 3-4 år siden. Elektrisk arbeid er utført av godkjent elektriker Arild Lien. Det foreligger ikke samsvarserklæring for el-anlegg. Selger har ikke ikke sett de opprinnelige plantegningene, og vet kun at kjøkkenet ble utvidet ved å slå sammen to rom. Andre opplysninger fra selger: Oppstillingsplass for bil i bakgården følger leiligheten.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 11.11.2018 av takstmann Arnfinn Thordarson

Takstmanns konklusjon:
Takstmanns konklusjon: Sentralt beliggende seksjonsleilighet som fremstår som lys, trivelig og normalt godt vedlikeholdt. Leiligheten ligger i 2. etasje og består av entre, kjøkken, stue, bad/vaskerom, 2 soverom og en mindre og en større bod foruten 1 bod i kjeller. Leiligheten har dørtelefon og det er kun gåavstand til de fleste av byens fasiliteter og tjenester. Det er mulighet for parkering i bakgården men noe rokkering må til for at innerste bil kan kjøre ut.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 15.08.2019 - Våtromstest datert 18.11.2018 - Energiattest - Målebrev - Situasjonskart - Seksjoneringsbegjæring datert 05.06.2008 - Reseksjonering datert 25.08.2011 - Tinglyst erklæring datert 17.03.1948 - Tinglyst erklæring datert 02.02.1950 - Tinglyst erklæring datert 04.02.1950 - Reguleringsbestemmelser og kart - Ferdigattest - Snitt og fasadetegninger
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Offentlig vann / kloakk
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 15 246

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.