Er du ikke fornøyd?

Vi ønsker oss fornøyde kunder. Skulle du likevel ikke være fornøyd med jobben vi har gjort, finner du informasjon her om hvordan du skal gå frem.

Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester ber vi deg om å kontakte ansvarlig megler for oppdraget. Dersom du har forsøkt og mener at dette ikke førte frem, ber vi deg ta kontakt med fagansvarlig på avdelingen. Informasjon om hvem som er fagansvarlig, finner du på ved å søke etter kontoret her.

Dersom det fremdeles gjenstår spørsmål etter avdelingens behandling, kan du kontakte foretakets fag- eller kvalitetssjef. Info om vedkommende finner du på meglerforetakets side.

Hvis du ønsker en nøytral vurdering av saken eller føler behov for flere svar, kan du ringe Forbrukerrådgiveren til Norges Eiendomsmeglerforbund, på telefon nr. 40 00 01 02. Tjenesten er gratis og du kan stille spørsmål om kjøp og salg av bolig, feil og mangler ved boligen samt eiendomsmeglerens plikter og ansvar.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 8-8, skal alle meglerforetak være tilknyttet en reklamasjonsnemd. Alle foretak og avdelinger hos oss er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester. Reklamasjonsnemnda bistår privatpersoner ved behandling av tvister som gjelder kjøp eller salg. Sakene blir behandlet av en nemnd på tre medlemmer. Formannen er en høyt kvalifisert jurist, nøytral i forhold til begge parter i klagesaken.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet.

Kontaktinfo til Reklamasjonsnemda

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
tlf 22 12 90 90 (12:30 - 15:00)
Parkveien 55
0256 Oslo

E-post: post@eiendomsmeglingsnemnda.no