Veiledende prisliste

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)


* Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

 ** Salgsprospekt, annonse på Finn.no, avisannonse og digital annonsepakke. Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.


Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500,- pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Rene utlegg


*** Max kr 15 000

Andre utgifter


Alle priser er oppgitt inkl. mva


Ta kontakt med megleravdelingen for å få oppgitt priser for salg av din bolig.

Oppdatert per 01.06.2020