Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 52
Bruksnummer: 68
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1573 - SMØLA
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 141 m2/130 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
3 p-plasser på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 3
Eiendom
Tomteareal er 277 m2 eiet tomt.
Byggeår
1922
Innhold
Primærrom:1. etasje: - 2 stuer - kjøkken - bad - vaskerom - hall Loftsetasje: - loftstue - 3 soverom Sekundærrom:Loftsetasje: - bod - walk-in-closet
Adkomst
Se kart. Ved fellesvisning vil det blir skiltet fra Eiendomsmegler 1.
Byggemåte
Bolig over 2 plan oppført på eiendom med bruksnavn Sommerro etablert i 1922. Boligen er vesentlig oppusset i perioden 2016 og frem til i dag, spesielt innvendig. Grunn antas å være av fjell. Grunnmurer hovedsakelig som plass støpte murer. Det foreligger ingen opplysninger om påkostninger eller endringer av drenering utført siden byggeåret. Ukjent drenering for undertegnede, men trolig naturlig avrenning. Boligen er oppført i tømmer eller plank over plass støpte grunnmurer. Synlige deler av grunnmur er pusset og malt. Vestlige og østlige fasade kledd med skipper panel, mens fasader forøvrig er kledd med liggende impregnert kledning. 2 lags isolerglass-vinduer i vinyl utførelse fra 2016. Vinduer montert i 2017 i følge eier. Utvendige vannbrett og omramminger av impregnerte materialer. Hoved-inngangsdør i malt tre utførelse fra de senere år. Balkongdør og vaskeromsdør i vinylutførelse fra 2016-17. Eldre enkel luke til krypkjeller. Plassbygd sperrekonstruksjon i saltaksform. Undertak av tre-tro. Taket er tekket med betong-takstein. Lakkerte A- tak plater på tilbygd del på nord-østre hjørne. Takrenner skjult på hovedbygget, plast renner på tilbygd del. Taknedløp ført til grunn. Taket re-tekket for ca 13 år siden ifølge eier. Takluke med stige plassert i loftstue og i walk in closet. Boligen har tidligere sannsynlig hatt 2 teglstein piper. Den østligste ser ut til å være revet ned til krypkjeller. Den vestligste står fremdeles, men er ikke i bruk i dag. Ingen ild-steder tilsluttet pipen. I stue er pipestokken kledd med dekor-stein, mens den i loftetasjen er kledd inn med malte mdf plater. På mørkeloft er ikke pipestokken pusset, mens den er beslått over tak.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Iflg. kommunen foreligger det ikke bygningstegninger i deres arkiv. Dette kan bety at eiendommen ikke er byggemeldt og godkjent, samt at megler ikke har kunnet foreta kontroll av dagens bruk opp mot eventuelle godkjente tegninger. Kjøper overtar ethvert ansvar og risiko knyttet til disse forholdene. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Smøla kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1922, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Det er pipe i boligen, men ikke installert vedovn/peis.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig og bevaringssone 2, jf Områderegulering av Været. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
<strong>Vei:</strong> Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Kommunen gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen har ikke vannmåler. <strong>Vann:</strong> Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. <strong>Avløp:</strong> Eiendommen har ikke avløp. Eiendommen har septiktank. Det er etablert utslipp.
Skattemessig formuesverdi
Kr 278 494 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 891 181
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Takstmanns konklusjon: Enebolig på 2 plan over krypkjeller som i all hovedsak fremstår i sin opprinnelige form. Boligen ligger meget sentralt til på fiskeværet Veidholmen i Smøla kommune. Fra boligen er det kun en liten spasertur til dagligvareforretning. Her er også sjøen i umiddelbar nærhet med mange gode fiskeplasser. Kun få minutters kjøretur til kommunesenteret på Hopen med tilhørende fasiliteter og tjenester, mens det er ca 40 minutters kjøretur til Edøy fergekai med videre forbindelse til blant annet Kristiansund og Trondheim. Boligen er vesentlig oppusset og renovert de 2-3 siste årene, spesielt innvendig hvor alle flater og innredninger er nye. Utvendig er det montert en del ny kledning og alle vinduer er skiftet. Imidlertid trenger en brukt bolig til stadighet noe oppussing og renovering. Her kan nevnes at selv om en del kledning er fra den siste tiden, bør det påregnes påkostninger vedrørende skipperpanelet på boligens gavler i løpet av de kommende årene. Det opplyses at takst er utgått da det er over 6 mnd siden den ble ferdigstilt. Takstmann anbefaler ny befaring og oppdatering av taksten. Selger opplyser bl.a. om følgende i sin egenerklæring: - Nytt bad 2017. Hele badet ble pusset opp. Av meg (elektriker) eleltronor as), og rørlegger. Godkjent el anlegg gjennom elektronor as. - Pipe er ikke i bruk. Ny pipehette montert ved renovering av boligen. - Byttet bordkledning og alle dører og vinduer i 2016. - Helt nytt el anlegg 2017. La opp el anlegger selv (utdannet elektiker). Det ble tatt kontroll på det nye el anlegget november 2017. Godkjent av elekronor as. - Alt av rør / avløp er lagt opp på nytt (2017). - Alle rommene ble forandret i størrelse under totalrenovering. Trengtes ikke godkjenning ifølge kommunen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 10.04.2019 av takstmann Arnfinn Thordarson

Takstmanns konklusjon:
Takstmanns konklusjon:&lt;/strong&gt; Enebolig på 2 plan over krypkjeller som i all hovedsak fremstår i sin opprinnelige form. Boligen ligger meget sentralt til på fiskeværet Veidholmen i Smøla kommune. Fra boligen er det kun en liten spasertur til dagligvareforretning. Her er også sjøen i umiddelbar nærhet med mange gode fiskeplasser. Kun få minutters kjøretur til kommunesenteret på Hopen med tilhørende fasiliteter og tjenester, mens det er ca 40 minutters kjøretur til Edøy fergekai med videre forbindelse til blant annet Kristiansund og Trondheim. Boligen er vesentlig oppusset og renovert de 2-3 siste årene, spesielt innvendig hvor alle flater og innredninger er nye. Utvendig er det montert en del ny kledning og alle vinduer er skiftet. Imidlertid trenger en brukt bolig til stadighet noe oppussing og renovering. Her kan nevnes at selv om en del kledning er fra den siste tiden, bør det påregnes påkostninger vedrørende skipperpanelet på boligens gavler i løpet av de kommende årene.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 18.09.2018 - Tilstandsrapport datert 20.04.2018 - Kartutsnitt og oversiktskart - Matrikkelbrev - Energiattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 9 054

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.