Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 10
Bruksnummer: 391
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Borettslag-navn: Omagata BRLBorettslag-orgnummer: 948694573
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4700 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Betjening av andel fellesgjeld, offentlige avgifter, bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift iht. regnskap. Borettslaget står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av borettslaget til enhver tid. Felleskostnadene fordeles på følgende poster: Driftsutgifter kr. 2.742,- Gjeldsutgifter kr. 1.958,- KBBL opplyser om at det er ikke planlagt endring av felleskostnader pr. 27.04.2018.
Borettslagets fellesgjeld
kr 502 283 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 26.04.2018

Lånebetingelser: Lånenummer: 39308499336, Sparebank1 Nordvest. Annuitetslån, 2 terminer pr. år. Rentesats pr. 27.04.2018: 2,16% pa. Antall terminer til innfrielse: 59 Saldo pr 27.04.2018: 6.027.391,- Andel av saldo: 502.283,- Første termin/første avdrag: 31.12.2017 Siste termin: 30.06.2047 Borettslagets resultatregnskap viser et underskudd på kr. 2.526.219,- pr. 31.12.2017. Av de disponible medliene er kr. 168.381,- avsatt til fremtidige vedlikeholdsoppgaver. For å benytte vedlikeholdsavsetningen må styret gjøre eget vedtak om det. Borettslagets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Borettslaget har negativ egenkapital, men den bokførte underbalansen dekkes opp ved en reell merverdi i lagets bygningsmasse. Styret foreslår at årets negative resultat dekkes ved overføring fra annen egenkapital.
Sikringsordning
Borettslaget har frivillig sikringsordning i Borettslagenes Sikringsordning as. Avtalen gjelder til den sies opp og det kan gjøres innen 1.desember for påfølgende år. Vilkår for hva forsikringen dekker kan fåes ved henvendelse til megler.
Areal
BRA/P-rom: 66 m2/66 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
På felles biloppstillingsplass for borettslaget.
Eiendom
Tomteareal er 831 m2 eiet tomt.
Byggeår
1955
Innhold
Primærrom: 1.etasje: - Bad - Gang - Kjøkken - Stue - 2 soverom Leiligheten disponerer 3 boder i kjelleren.
Standard
1. etasje: Gang: Laminat på gulv, tapet på vegger, og malt takplater Bad: Våtroms belegg på gulv, våtroms tapet på vegger og malte plater i himling. Servant med servantskap, dusjkabinett. Wc. Opplegg vaskemaskin. Stue: Laminat på gulv, Mdf panelplater og malte plater på vegger, malte takplater. Uttak til tv. Vedovn. Utgang terrasse. Kjøkken: Laminat på gulv, tapet på vegger, malte takplater. Ny HTH kjøkkeninnredning fra 2016, over og underskap med integrerte hvitevarer som induksjonstopp med avtrekksvifte over, integrert komfyr, og oppvaskmaskin. Komfyrvakt. Soverom 1: Laminat på gulv, tapet på vegger, og malte takplater. Skap Soverom 2: Laminat på gulv, tapet på vegger, og malte takplater. Skap
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre de tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Fra Kristiansund, følg RV 70 over Nordsundbroa. I rundkjøringen på Nordlandet ta til høyre og følg Dalegata i ca 500 m. Der tar Nergata over og du følger Nergata i ca 630 m, der begynner Omagata. Følg Omagata i 400 meter. Ta til venstre inn på Norddalsveien. Etter ca 130 m, ta til venstre og Omagata 31B ligger som hus nr 2 på din venstre side. Fra Frei: Følg RV 70 inn mot Løkkemyra. Fra rundkjøringen ved Amfi Futura, fortsett rett frem og kjør ca 580 m før du tar til venstre inn på Vikansvingen. Etter ca 180 m tar du til venstre inn på Algeaveien. Kjør ca 110 m, ta 1.høyre i rundkjøringen inn på Omagata. Kjør 580 m, ta til høyre inn på Norddalsveien. Etter ca 130 m, ta til venstre og Omagata 31B ligger som hus nr 2 på din venstre side.
Byggemåte
Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet, jfr tilstandsrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig innflyttingstillatelse fra 01.10.1955. Ferdigattest er ikke omsøkt. Det foreligger ikke ferdigattest etter utvidelse av veranda. Kristiansund kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Kommunen henlegger saker som ikke er avsluttet med ferdigattest i disse tilfellene, og avviser henvendelser om ferdigattest i slike saker. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.
Oppvarming
Vedovn på stue. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til blant annet bolig, R-68 Nergata - Omagata, 17.01.1958. Det er ingen planer under arbeid i området. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 385 885 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 234 832
Andel felles formue
Kr 69 919 pr 26.04.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er vedtektsbestemt 20 dagers forkjøpsrett for medlemmer i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. Deler av vegge mellom spisekrok og kjøkken er fjernet og laget åpen løsning mellom stue og kjøkken. Opprinnelig dør til kjøkken i gang er fjernet og veggen er tettet. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Hund og kattehold er ikke tillatt (årsmøtevedtak 11.5.1971). Trappevask utføres av andelseiere hver uke. Dette avtales med de øvrige beboerne i huset. De som bor i første etasje vasker fra kjellergangen til og med eget repos, de som bor i andre etasje vasker fra 1. etg. til og med eget repos. Takstmannens konklusjon: Godt vedlikeholdt leilighet på Nordlandet i Kristiansund kommune. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Leiligheten fremstår som godt vedlikeholdt med nytt kjøkken fra 2016. Eldre bad som må påregnes noe oppgraderinger. Solrik terrasse med utsikt over Bolgsvaet. Kort vei til skole, barnehage, kjøpesenter og busstopp. Selgers kommentar til egenerklæring: Skiftet ut alt av elektrisk anlegg i leiligheten i 2016.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 22.05.2018 - Våtromstest datert 11.05.2018 - Energiattest - Husordensregler - Vedtekter - Årsberetning - Årsregnskap - Situasjonskart
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Gunnar Andreas Kjønnøy Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Det er kun en bruksenhet i boligen.
  Radon
  Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
  Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

  Vedlegg

  Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

  Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


  Trenger du boliglån?

  I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.