Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 137
Bruksnummer: 595
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 357 m2/302 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
5.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Parkering i garasje og på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 2 761 m2 eiet tomt.
Byggeår
1988
Innhold
Huset er innredet med følgende primærrom: Kjeller: Bad, gang, kjellerstue, vaskerom, soverom 1. etg.: Hall, kjøkken, stue 1, stue 2, 2 soverom, wc 2. etg.: Bad 1, bad 2, gang, 2 soverom Sekundærrom: U.etg: Bod og uinnredet rom. 1. etg.: bod og graderobe. 2. etg.: Garderobe.
Standard
Underetg: Kjellerstue: Flis med varmekabler på gulv, malt strie på vegger, panel i himling. Peis. TV-uttak. Soverom: Flis med varmekabler på gulv, panel på vegger, panel i himling. Skap. Gang: Flis med varmekabler på gulv, panel på vegger, panel i himling. Bad: Flislagt gulv med varmekabler. Flis på vegger. Malte gips med spotter i himling. Dusjnisje. Servant. Vegghengt toalett. Badstue med benker og badstuovn. Badstu: Vinyl på gulv. Panel på vegger. Panel i himling. Vaskerom: Flislagt gulv med varmekabler, malt panel på vegger, og malt panel i himling. Skyllekum, opplegg vaskemaskin. Arbeidsbenk. Fastmontert strykebrettet. Skap. Sikringsskap. Sotluke. Kjøl/Bod: Vinyl på gulv, panel på vegger, panel i himling. 1. Etasje: Hall: Flis med varmekabler i gulv, tapet på vegger, og malt gips i himling, med rosetter over lamper. Varme kabler Garderobe: Parkett på gulv, malte plater på vegger, og malt gips i himling. WC: Flis med varmekabler på gulv, flis på vegger, og malt gips i himling. Soverom 1: Flis med varmekabler på gulv, malte plater på vegger, malt gips i himling. Internett uttak. Soverom 2: En-stavs plankegulv i behandlet furu på gulv, tapet på vegger, og malt gips i himling. Bod under trapp. Bod: Parkett på gulv, malte plater på vegger, og trapp i himling. Stue 1: Dansk plankegulv i rustikk Ask, tapet på vegger, og malt gips i himling, med rosett over lamper. TV-uttak. Stue 2: Dansk plankegul i rustikk Ask, malte plater på vegger, og malt gips i himling. TV-uttak. Kjøkken: Italienske fliser på gulv med varmekabler. Malte gipsplater og flis på vegger. Malt gips i himling, med rosetter over lamper. Flott innholdsrik Kvanum kjøkkeninnredning fra 2006. Rikelig med over og underskap. Gass og elektrisk komfyr med dobbel avtrekksvifte over. Miele oppvaskmaskin, integrert kaffemaskin, kjøl/fryseskap. Anretnings øy med romslig servant, dobbel porselenvask. Håndmalte fliser over benk. Vedovn, TV-uttak, utgang til terrasse. Det er polyeten taklister i hele 1. etasje. 2. Etasje Soverom 1: En-stavs plankegulv i behandlet furu på gulv, malte plater på vegger, og malt gips i himling. Luke til kald loft. TV-uttak. Bad 1: Flis på gulv med varmekabler, flis på vegger, og malt gips i himling. Dusjnisje, servant. Vegghengt toalett. Gang: En-stavs plankegulv i behandlet furu på gulv, malte plater på vegger, malt gips i himling. Bad 2: Flislagt gulv med varmekabler, flis på vegger, malt gips i himling. Skap med nedfelt servant, badekar, vegghengt toalett, dusjnisje. Soverom 2: En-stavs plankegulv i behandlet furu på gulv, malte plater på vegger, og malt gips i himling. Utgang veranda. TV-uttak. Garderobe: En-stavs plankegulv i behandlet furu på gulv, malte plater på vegger, og malt gips i himling. Taklamper på kjøkken, stue og gang følger ikke med i handelen.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
God adkomst fra offentlig vei. Se karthenvisning for. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.
Byggemåte
Enebolig opprinnelig fra 1988 over to plan, tilbygget i 2006 over 3 plan. Uthus og frittstående garasje. Pusset lecamurer og støpte grunnmurer. Isolert bindingsverk over grunnmur. Royal impregnert liggende tømmerkledning. Alle vinduer unntatt kjeller er skiftet i 2006 da boligen ble tilbygget, type Røros vinduer. Taket er tekket med Zanda granitt betong takstein. Standard vindskier. Stige opp til piper. Ihhtl. takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 06.12.1990. Det er utstedt ferdigattest på tilbygg av boligen den 21.01.2019. Kjeller er også godkjent til disp.rom, men benyttes som stue. Søknadspliktig tiltak, e kjent om det er godkjent til varig opphold. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming og vedfyring. V-kabler i flere rom som hall, kjøkken, Wc, alle bad, vaskerom, mellomgang, kjellerstue og soverom i kjeller.
Regulering
20030001-02 Rensvik øst, del 1. endringer. Boliger, med tilhørende anlegg. 22.02.2005. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg. Det er installert vannmåler.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 209 677 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 3 870 966
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Diverse: Konklusjon fra takstmann: Innholdsrik flott enebolig med stor tomt på hele 2761 kvm, romslig garasje og uthus med beliggenhet helt ned til Rensvik vannet på Frei i Kristiansund kommune. Boligen ligger i et populært og barnevennlige boligområde som består hovedsakelig av eneboliger. Gangavstand til skole, barnehage og butikk. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Eiendommen ligger idyllisk til med utsikt over Rensvikvannet. God adkomst fra kommunal vei. En gjennomgående meget godt vedlikeholdt enebolig som opprinnelig er fra 1988, tilbygget i 2006. Stor sydvendt usjenert terrasse med utsikt over Rensvik vannet. Frittstående garasje. Hele eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt uten store feil eller mangler, men det avvik som er påvist skyldes i hovedsak normal slitasje. Utdrag fra selgers egenerklæring: Bad i kjeller: Det er lagt nye varmekabler med fliser på samtlige rom i kjeller, bortsett fra badstue og bad, som er fra 88-89. Ca. 2003-04 ble det lagt nye fliser på gulv og vegger. Satt inn wc, da det bare var dusj i forbindelse med badstuen. Samt lagt inn vask. Fra vasken går det i veggen et rør som stikker ut ca 1 cm fra veggen ved gulvet hvor vannet renner ut i sluket til dusjen. Dusjen er litt smal så det kan renne litt vann på gulvet om man ikke bruker dusj forheng. Avtrekksvifte går ut til uferdig disponibelt rom/kjeller. Peis i kjellerstuen er svært lite brukt og de få gangene den har vært i bruk har det av og til ved oppstart vært dårlig trekk, men gått over når man har satt opp vindu /dør og så fungert bra. (mulig man har glemt å åpne spelet?) Datter mener å ha sett sølvkre for lenge siden på bad i kjeller etg. Det ble lagt nytt Zanda tak, ca 2006. Taktekker glemte en stein og det ble vannsøl på bortstuings loft. Dette rant ned til tak, hovedstue. Er utbedret ! Ikke problem etter dette. 2010: Brent stikk kontakt . kjøkken,svart over uttak. Skiftet nytt og utbedret av Elektroservice as den 5.Okt.2010. Det har vært offentlig EL-tilsyn som har gått gjennom hele det elektriske anlegget og godkjent. Elektroservice AS utførte jobben den 30-11-2016. Opplegg til strøm, garasje er frakoblet, da den ikke holdt dagens standard. Inntaket er i kjellerstuen ved inngangs dør. Samsvarserklæring: 5.Oktober 2010 fra Elektroservice AS. 12.November 2012 fra Elektroservice AS. Offentlig EL- tilsyn utført 30. November 2016 på hele huset og godkjent. Perioden 2002-03 ble det revet vegger i eldre del. Bøifot Innstallasjon AS utførte jobben, men usikker på om det finnes samsvars erklæring. Da det er så mange år siden, finner jeg ikke dokumentasjon på det i mine papirer. Av og til tregt avløp i vask og sluk, hoved-bad oppe, men løser seg opp ved rør rens. Mye hår i sluket. Ikke vært kontroll på vann og avløp, men jeg ba kommunen om å ta en prøve på om våt plen ved mye nedbør kommer fra vannledning ved veien som er kommunal. . Det ble påvist at dette var tilfelle. Kommunen utbedret dette, men føler fortsatt at plenen av og til kan være våt. (et bitte lite område nederst på plenen.) Opprinnelig bygg er fra 1988-99. I kjeller er det pusset opp ett rom og kjellerstue, samt oppgradert badet og vaskerom. Det var varmekabler på badet fra før. Nye fliser ble lagt på. Tidligere eier har lagt tilrette for en kjøle-bod, men aggregat mangler. Er i dag brukt som bod. Ellers er det lagt varmekabler med fliser på samtlige rom i kjeller, bortsett fra badstue og bad som er fra 88-89. Tak og vegger er malt av malerfirma Skjetne i kjeller. I hoved etasje er vegger og rom inndeling bygd om. Varmekabler i hall, lite sov, og wc. Nye vinduer ca 2006, villmarkspanel (royal impregnering) og nytt Zanda tak samme år. Vinduer i kjeller er fra byggeår.(88-89) Nytt tilbygg ferdig ca 2006. (hovedstue ferdig 2007), se tegninger. Det er et disponibelt kjeller rom som ikke er ferdig. Det skal ligge varmekabler i sement gulvet. Det er lagt opp til at man kan ha vann og avløp der. Det er lagt dobbelt gips-tak med opplegg til down lights som ikke er installert og søkt ferdig enda. Man ser for seg en mulighet for å søke om dette kan være mulig å være en del man kunne leie ut, men ikke søkt. Dette tilhører nybygg delen. Varmtvannsbeholder til nybygg står her samt vann og el skap for nybygg. (måler står i vaskekjelleren) .En midlertidig inngangsdør er der nå. Det er også vannmåler installert der. Det er også vannmåler i vaskerom , eldre del. (2 stk vannmålere) Varmtvannstank til eldre del i vaskekjeller (2 stk varmtvannsbeholdere) Det er avmerket under/ved kjøkken øy hvor man skal sette en av/på-bryter til boblebad Det ligger sensor for gass alarm under kjøkken øy som er tiltenkt gass komfyr. Gass skapet står ute, med lås på. Kan kjenne litt mat lukt ved soverommet vegg i vegg med kjøkkenet av og til. Tilbygg : Eldre del hadde en dør ut til hagen. Da tilbygg ble bygd, står fortsatt denne dørene der, men kan ikke åpnes inn til disponibelt (uferdig kjeller rom.) Det er egen inngang fra hagen med en midlertidig dør. Vifte fra badet i kjelleretg.går ut der. Sensor for av/på utelys, overbygg förrän verandaen. Av/på bryter på kjøkken. Også av/på bryter for sensor utelys i kjellerstuen for stor hjørnelampe lys ved innkjørsel. Ligger plastrør fra huset nedgravd til nederste del av tomten ved vannet , ment for stående utelampe. Ikke trekt opp ledninger her. Alle flislagte rom har varmekabler. Kablene ved bad i kjeller er fra 88-89 2 stk varmt/kaldt ut-tak, vann- ute. Det ene er skiftet ut til ny, da slangen ikke var tatt ved frost. Det er 2 vannmålere. 1 i eldre bygg, og 1 i nybygg. Dette gjelder også varmtvannsberedere. Det er 2 vannuttak for hageslange med varmt og kaldt vann. Se vedlagt egenerklæring fra selger. Nabotomt gnr 137 bnr 3 har veirett over parkeringsplass ved Skolevegen. Meglers vederlag: Provisjon med 0,5% av kjøpesum. I tillegg betales markedsføringspakke kr 20.000,- tilretteleggingsgebyr kr 10.900,-, oppgjørsgebyr kr 4.000,- og visninger med kr 1.250,- pr visning. Alle priser inkluderer 25% mva. Selger har tegnet en avtale basert på salgsgaranti. Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt: Oppdragsgiver skal kun betale for tilleggsvalg utover hva som er avtalt i oppdragsavtalen jf. Side 3 i oppdragsavtalen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 18.09.2018 av takstmann Jan Soleim

Takstmanns konklusjon:
Uinnredet kjeller er tatt med i areal beregningen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 30.01.2019 - Tilstandsrapport bolig datert 19.09.2019 - Energiattest - Situasjonskart - Planskisser - Tinglyste erklæringer
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Karen Heggset Monge Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen. Kjelleretasje med bl.a. stor stue, bad og soverom. I tillegg til stort disponibelt areal som er uinnredet. Sokkel er ikke registrert som selvstendig boenhet, men kan gjerne leies ut som del av egen bolig. Utleie av deler av egen bolig er ikke et søknadspliktig tiltak, dog er det en forutsetning at bruken av arealene er i tråd med tidligere godkjenninger, samt at det er intern forbindelse mellom hoveddelen og det arealet som leies ut. Dette følger av plan- og bygningsloven. Det gjøres oppmerksom på at arealet som er utleid/har vært utleid ikke er godkjent som en egen enhet, og etablering av en ny selvstendig boenhet er et søknadspliktig tiltak som vil kunne utløse tekniske og formelle krav, bl.a vil det være krav til at enheten skal ha alle hovedfunksjonene for bolig, ha egen inngang, samt at det ikke er en intern forbindelse mellom boenhetene. Megler kan ikke gi noen garanti for at en ev. søknad om en selvstendig enhet vil bli godkjent av kommunen.
Radon
Denne boligen har per i dag ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Annen informasjon

Konsesjon: Egenerklæring om konsesjon må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 26 733

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.