Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 120
Bruksnummer: 529
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 129 m2/123 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
På egen tomt
Eiendom
Tomteareal er 812 m2 eiet tomt.
Byggeår
2016
Innhold
Huset er innredet med følgende primærrom: 1. etg.: Bad, entré, vaskerom, vindfang, 3 soverom 2. etg.: Bad, stue/kjøkken Huset er innredet med følgende sekundærrom: Garderobe og bod. I tillegg er det en frittliggende bod på ca. 17 kvm.
Standard
1 etasje: Vindfang: Flislagt gulv med varmekabler, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. Garderobe. Vaskerom: Flislagt gulv med varmekabler, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. Benke-innredning på vindus-vegg med hvite fronter og nedfelt vaskekum i laminat benkeplate. Mørke fronter på innredning hvor vaskemaskin og tørketrommel er plassert. Bak hvitevarer er sentral for rør i rør anlegg, mens ca 300 liters varmtvanns tank er plassert i det ene hjørnet. Hall: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling med spotter. Bad: Flislagt gulv med varmekabler, flis på vegger og malt gipsplatehimling med spotter. Glatt hvit innredning med heldekkende servantplate og 2 vasker, speil-skap med belysning, vegg-hengt toalett, badekar og dusj-garnityr på vegg over nedsenket sone av gulv og med glassvegger. Soverom 1: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. Garderobe: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. Sikringsskap. Soverom 2: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. Soverom 3: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. 2 etasje: Bod: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling. Bad: Flislagt gulv med varmekabler, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling med spotter. Mindre mørk innredning med heldekkende servant, speil, belysning, vegg-hengt toalett og dusj-garnityr på vegg over nedsenket sone av gulv og med glass vegg. Kjøkken. Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling med spotter. Hvit høy-glans innredning levert av IKEA i 2016, med over, under-skap, høy-skap, oppvaskbenk, med nedfelt vaskekum i laminat benkeplate, innebygd stekeovner, hvor den ene har dampfunksjon,mens den andre fungerer også som mikro-ovn. Videre ventilator over nedfelt platetopp på kjøkkenøy, integrert oppvaskmaskin, integrert kjøleskap og integrert fryseskap. Stue: Laminat på gulv, malte plater på vegger og malt gipsplatehimling med spotter. Vedovn og varmepumpe. Utgang til terrasse.
Hvitevarer overtas i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis ingen garanti utover dette.
Adkomst
For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler 1-skilt ved fellesvisning.
Byggemåte
Boligen er oppført i isolert bindingsverk over isolert ring-mur/plate av betong. Liggende Royal-impregnert kledning på fasader. 2 lags isolerglass-vinduer. Tak tekket med Papptekking. Renner i aluminium utførelse. Ihht takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
13.09.2016
Oppvarming
Peis-ovn og varmepumpe på stue. Elektrisk oppvarming forøvrig. Det er også etablert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Regulering
Eiendommen ligger i område regulert til bolig. Se vedlagt reguleringsplan.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg
Skattemessig formuesverdi
Kr 923 058 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 323 008,8
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Konklusjon takstmann: Enebolig tatt i bruk i 2016 med 1 etasje og 2 etasje, hvor 1 etasje inneholder vindfang, vaskerom, entre, bad, 3 soverom og bod som i dag brukes som garderobe. 2 etasje inneholder bad, bod og kjøkken i åpen løsning med stue. Boligen ligger sentralt til i regulert boligfelt vest for Ørnvika på Freiøya i Kristiansund kommune. Kort vei til dagligvare, bensinstasjon, skoler og barnehager i Rensvik-området. Kort kjøretur også til Løkkemyra og Kristiansund sentrum med tilhørende tjenester og fasiliteter. Flotte turområder i umiddelbar nærhet. Tomten er forholdsvis flat og opparbeidet med plen, beplantninger og gruset innkjøring. Parkering på egen tomt. Planert tomt for tegnet og om-søkt garasje. Boligen fremstår som ny og er innvendig lys og trivelig. Av ting som er utført etter at boligen ble tatt i bruk kan nevnes er bygging av trapp fra terrasse i 2 etasje til etablert mark-terrasse ved stor ute-bod. Ute boden ble oppført i siste halvdel av 2016. Videre er uteområdene i all hovedsak blitt opparbeidet med blant annet plen og beplantninger. I tillegg til peis-ovn for oppvarming, ble det i 2018 montert varmepumpe på stue. Meglers kommentar til selgers egenerklæring: Arbeid på tomt og bolig utført i 2016 i forbindelse med nybygg. Grunnarbeid på tomt ble utført av Wenaas Entreprenør as i 2016. Nordmøre energiverk utførte stikkprøve i 2018. Totalpartner As har utført alt av elektrisk arbeid på boligen. Boligen er radonsikret med duk og rør opp til bod i 1. etg, Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen.Dette gjelder bl.a. vaskerom i 1.etg som opprinnelig er godkjent som sport/redskap/bod, og bad i 1. etg som er blitt utvidet til ett større bad mot opprinnelig godkjent vaskerom/teknisk. Vi gjør oppmerksom på at bruksendring fra S-rom til P-rom er ett søknadspliktig tiltak. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig Det foreligger krav om å endre innkjørsel til tomt. Denne flyttes på entreprenørens regning. Kfr. megler for ytterligere info.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 10.03.2019 av takstmann Arnfinn Thordarson
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 07.03.19 - Tilstandsrapport bolig datert 15.03.19 - Energiattest - Planskisse - Reguleringsbestemmelser
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Karen Heggset Monge Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Peis / Ildsted
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Rolig
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 21 897

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.