Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 6
Bruksnummer: 39
Seksjonsnummer: 3
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3405 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader drift
Forretningsfører
KBBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 108 m2/103 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
3
Parkering
Parkering på sameiets tomt i bakgård, på oppmerkede biloppstillingsplasser. Parkeringsplassene er fordelt ihht vedtektene i sameiet.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 764 m2 eiet tomt.
Byggeår
1917
Innhold
Primærrom 3. etasje: - Stue - Bad - Kjøkken - Gang 1 - Gang 2 - 2 soverom Sekundærrom 3. etasje: - Bod 1 - Bod 2
Standard
Gang: Laminat på gulv, malt strie vegger og malt gips i himling. Stue: Laminat på gulv, malt strie vegger og malt gips i himling. Kjøkken: Laminat på gulv, malte strie og malt gips i himling. Kjøkkeninnredning med underskap og overskap. Stekeovn, ventilator, oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys. Gang: Laminat på gulv, malt strie vegger og malt gips i himling. Soverom: Laminat på gulv, malt strie vegger og malt gips i himling. Soverom: Laminat på gulv, malt strie vegger og malt gips i himling. Bod 1: Vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og malt gips i himling. Opplegg for vaskemaskin, vv-bereder. Bod 2: Laminat på gulv, malt strie på vegger og malt gips i himling. Bad: Flis på gulv, flis på vegger og takess-plater i himling. Servantskap med underskap og speilskap. Wc. Dusjbatteri. Opplegg for vaskemaskin.
Hvitevarer kan medfølge etter avtale med selger, og overtas da i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis ingen garanti utover dette. Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
God adkomst fra offentlig gate. På vei mot Kristiansund sentrum, følg RV70. Fra lyskryss på St.hanshaugen, fortsett på Langveien i ca 800 m. Sving til venstre inn på P. Bendixens gate. Etter ca 100 m sving til venstre inn på Fr. Nansens gate. Kjør ca 70 m, sving til venstre inn på John Allans gate. Etter ca 60 m, ta til venstre inn i bakgård til Langveien 36. Parkering også i John Allans gate etter stedets regler. Se karthenvisning på Finn.no. Det vil bli skiltet fra EiendomsMegler1 ved fellesvisning.
Byggemåte
Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet, iht tilstandsrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 15.10.2009, etter bruksendring og ombygging. Det foreligger ingen attester fra byggeår.
Oppvarming
Varmekabler i gulv på bad. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til blandet formål: Spesialområde bevaring, R-037-03 - Bebyggelseplan for kvartal 39, datert 10.10.2002. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 546 953 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 1 750 250
Andel felles formue
Kr 31 632 pr 30.12.2017
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Målebrev
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Tidligere målebrev utgår.
Tinglyst dato 04.10.1992

Erklæring/avtale
Mellom Suveren,Lars Hansen as, og NFC Eiendom as angående inn/utkjørsel og parkering.Nærmere bestemmelser. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 04.12.1994

Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles inn/ut-kjørsel til parkeringsplasser for eiendommene. Bestemmelse om gjerde. Med flere bestemmelser. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 26.02.1995

Seksjonering
SNR: 3 Formål: Bolig Sameiebrøk: 406 / 1000
Tinglyst dato 25.03.1992

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Tinglyst dato 25.10.2009

Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 08.11.1998

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. Inntegnet vaskerom er i dag i bruk som bod. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig. Leiligheten har innlagt fiber. Selgers kommentarer til egenerklæringsskjema: Leiligheten har ikke skorstein. Neas tok el-kontroll for ca 6 år siden (2012)
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 27.08.2018 av takstmann Steffen Gjøstøl Iversen

Takstmanns konklusjon:
Takstmann konklusjon: Seksjonsleilighet som ligger sentralt til på Kirkelandet i Kristiansund kommune. Gangavstand til skole, idrettshall, barnehage og butikk. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. God adkomst fra kommunal vei. Leiligheten virker å være normalt vedlikeholdt, men det avvik som er påvist skyldes i hovedsak normal elde og bruksslitasje. Noen merknader på bad, i tillegg til gulv på kjøkken.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 29.08.2018 - Våtromsrapport datert 28.02.2019 - Energiattest - Situasjonskart - Tinglyst erklæring datert 05.12.1994 - Tinglyst erklæring datert 27.02.1995 - Reseksjoneringsbegjæring datert 26.10.2009 - Godkjente byggetegninger - Reguleringsbestemmelser og kart - Husordensregler - Vedtekter - Årsberetning, årsregnskap 2018
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 8 819

Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.