Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 10
Bruksnummer: 339
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Borettslag-navn: Dalegata 40-42-44-46 borettslagBorettslag-orgnummer: 947439243
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4650 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader kr. 4.650,- pr mnd inkluderer betjening av andel fellesgjeld, offentlige avgifter, bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift iht. regnskap. Borettslaget står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av borettslaget til enhver tid. Boligens fellesutgifter fordeles slik: Tillegg for Kabel tv: kr 395,- Felleskostnader gjeld: kr 1 439,- Felleskostnader drift: kr 2 816,- Kostnad til oppvarming, sentralvarme, dekkes av felleskostnadene.
Borettslagets fellesgjeld
kr 4 889 484 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 01.07.2019
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Borettslagets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Borettslaget har negativ egenkapital, men den bokførte underbalansen dekkes opp ved en reell merverdi i lagets bygningsmasse. Styret foreslår at årets resultat på kr. 315 399,- disponeres ved overføring til annen egenkapitalkr 135 819 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 01.07.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: 14625228 3, Husbanken Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 02.07.2019: 4% pa. Antall terminer til innfrielse: 13 Saldo per 02.07.2019: Kr. 2.785.461,- Andel av saldo: Kr. 77.374,- Første termin/første avdrag: 31.12.2008 Siste termin 31.12.2025 Lånenummer: 39308434005, Sparebank 1 Nordvest Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 02.07.2019: 2.33% pa. Antall terminer til innfrielse: 47 Saldo per 02.07.2019: Kr. 2.104.023,- Andel av saldo: Kr. 58.445,- Første termin: 30.06.2013 Første avdrag: 30.06.2019 Siste termin 31.12.2042 Borettslagets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Årsregnskap for 2018 viser et overskudd på kr. 475.250,- som disponeres ved overføring til annen egenkapital. Av borettslagets disponible midler er kr. 691.952,- avsatt til fremtidige vedlikeholdsoppgaver. For å benytte vedlikeholdsavsetningen må styret gjøre eget vedtak om det.
Sikringsordning
Borettslaget har frivillig sikringsordning i Borettslagenes Sikringsordning as. Avtalen gjelder til den sies opp og det kan gjøres innen 1.desember for påfølgende år. Vilkår for hva forsikringen dekker kan fåes ved henvendelse til megler.
Forretningsfører
KBBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 55 m2/55 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Gateparkering etter stedets regler.
Eiendom
Tomteareal er 2 832 m2 eiet tomt.
Byggeår
1954
Innhold
1. etasje: - Gang - Bad - Kjøkken - Stue - Soverom Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller og 1 bod på loft i 4. etasje.
Standard
1. etasje: Gang: Vinyl på gulv, malt strie på vegger og malte plater i himling. Soverom: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malte plater i himling. Garderobeskap. Stue: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malte plater i himling. Kjøkken: Vinyl på gulv, malt strie på vegger og malte plater i himling. Profilert kjøkkeninnredning med overskap, underskap, høyskap og laminerte benkeplater. Med ventilatorhette og vaskekum. Bad: Flislagt gulv med varmekabler, baderomspanel på vegger og malte plater i himling. Profilert innredning med underskap, overskap, høyskap, speil, lys og heldekkende vask. Wc og dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin.
Av hvitevarer er det kun oppvaskmaskin på kjøkken som medfølger i salget. Hvitevarer og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Ta av til høyre i rundkjøringen på Nordlandet når du kommer fra sentrum. Eiendommen ligger deretter på venstre side. Se karthenvisning på Finn.no. Det vil bli skiltet fra EiendomsMegler1 ved visning.
Byggemåte
Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet, iht tilstandsrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra 18.11.1952. Det foreligger imidlertid verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i følge Kristiansund kommune. I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet, og for å få en korrekt avslutning, så kan Kristiansund kommune i medhold av plan- og bygningsloven pålegge eier å igangsette tiltak som leder til at midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan omsøkes og utstedes. Boligen er oppført før 1965, og det er ikke uvanlig at boliger oppført på denne tiden mangler både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Det er utstedt ferdigattest for Rehabilitering av fasader den 01.04.2005
Oppvarming
Varmekabler i gulv på bad. Sentralfyring med radiatorer på kjøkken og stue, samt elektrisk oppvarming er inkludert i felleskostnader.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, R-65 Området Dalegt-Tunnelstrøket datert 31.01.1953. Kopi av situasjonskart, reguleringsbestemmelser og kart ligger vedlagt i salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.
Skattemessig formuesverdi
Kr 347 825 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 1 113 040
Andel felles formue
Kr 29 864 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er vedtektsbestemt 20 dagers forkjøpsrett for medlemmer i borettslaget. Forkjøpsretten er under forhåndsprøving. Kontakt megler.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke tillatt med hund og katt i borettslaget. Meglers vederlag: Fastpris kr 20.000,-. I tillegg betales markedsføringspakke kr 11.600,- tilretteleggingsgebyr kr 10.900,- oppgjørsgebyr kr 4.000,- samt visninger med kr 1.250,- pr visning. Alle priser inkluderer 25 % mva. Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt: Selger betaler for takstmann og fotograf. Selger betaler for direkte utlegg. Selgers kommentarer til egenerklæring: - Vannskade fra etasjen over. - Skifte av tak og lister på bad grunnet vannskade fra etasjen over. - Tak og listverk skiftet av Goma bygg, utført den 31.05.2019 - West Elektro, montering av ny stikkontakt i gang i 2017 eller 2016. Elektroservice, bytte av oljeradiator til varmluftskonvektor i 2011. - Økning av fellesutgifter fra 01.01.2020. Fastmontert møblement som medfølger i salget: - Speil og 2 stk knaggrekker i gang. - 2 stk hyller samt magnetisk knivlist (kniver følger ikke med) på kjøkken - Alle takmonterte lamper.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 17.06.2019 av takstmann Oddbjørn Egil Naustvoll

Takstmanns konklusjon:
Andelsleilighet som ligger i Grendalenga på Nordlandet i Kristiansund kommune. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Ingen skader eller merknader ble registrert på befaringsdagen. Kun bad og kjøkken er kontrollert.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 14.06.2019 - Tilstandsrapport datert 17.06.2019 - Energiattest - Situasjonskart - Ferdigattest - Godkjente bygningtegninger - Husordensregler - Vedtekter - Årsberetning 2018
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Turterreng
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen. Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 0

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.